SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 21/11/2017

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

6/24/2016 8:16:21 AM
Kế Hoạch Tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Mục đích của việc tuyên truyền để cho các cấp, các ngành và mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc điều tra.

Nguồn Bài: thongkehd.nki.net

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (9/20/2017 4:12:57 PM)
Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (7/21/2017 3:31:55 PM)
Nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa" (7/11/2017 1:19:17 PM)
Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (7/6/2017 8:57:48 AM)
Sở Công Thương xây dựng Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020 (6/23/2017 8:26:55 AM)
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 (4/27/2017 11:16:28 AM)
Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Hải Dương (12/22/2016 8:16:00 AM)
Thành tựu công nghiệp Hải Dương sau 20 năm tái lập tỉnh (12/21/2016 8:47:00 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Công Thương (7/19/2016 8:12:56 AM)
Ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (7/4/2016 7:54:48 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son