SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 28/9/2022

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

6/30/2022 7:51:59 AM
Kế hoạch triển khai một số hoạt động ATVSLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025
Để thực hiện Kế hoạch, Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai tập trung vào một số nội dung trước, trong và sau thời gian diễn ra tháng hành động ATVSLĐ hàng năm vào tháng 5.
 

Thực hiện Công văn số 1562/CTr-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở Công Thương Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch triển khai một số hoạt động ATVSLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Kế hoạch được triển khai trên toàn tỉnh đến các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công Thương; người làm công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ, người sử dụng lao động và lao động; ưu tiên các ngành, nghề công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và làng nghề.

Để thực hiện Kế hoạch, Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai tập trung vào một số nội dung trước, trong và sau thời gian diễn ra tháng hành động ATVSLĐ hàng năm vào tháng 5, nội dung cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Tháng hành động VSATLĐ hàng năm tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị doanh nghiệp trong ngành công thương tỉnh Hải Dương. Gửi bản đăng ký về Bộ Công Thương.

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài, tạp chí, website... về ý nghĩa, mục đích và các hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh  lao động, phản ánh thực tế điều kiện lao động của người lao động (tập trung vào một số đơn vị, cơ sở có nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ); nêu gương các điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN; phê phán các hiện tượng vi phạm các quy định pháp luật về ATVSLĐ-PCCN;

- Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng như tài liệu phục vụ huấn luyện an toàn hóa chất, tài liệu huấn luyện an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh LPG..; các hướng dẫn cụ thể về các qui trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động.

- Cung cấp các tài liệu, thông tin cần truyền thông cho các cơ quan thông tin đại chúng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ATVSLĐ, các tương tác trên internet, điện thoại di động, các trang mạng xã hội.

- Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, thực thi Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành Công Thương.

- Ban hành các công văn yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về ATVSLĐ-PCCN để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo ATVSLĐ – PCCN tại nơi làm việc.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ở các tổ chức, đơn vị , doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, cử chuyên gia xuống huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động; hướng dẫn xây dựng nội qui, qui trình làm việc an toàn; hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động.

- Tăng cường phối hợp, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động.

Nguồn Bài: Phạm Thủy Trang (KT,AT&MT-SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng và đơn vị trực thuộc (9/8/2022 2:38:41 PM)
Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan ứng phó với cơn bão số 03 (8/24/2022 8:10:33 PM)
Tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron và đẩy nhanh tiêm vắc xin Covid-19 (8/3/2022 10:59:58 AM)
Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa Hải Dương và Kagoshima (Nhật Bản) (7/16/2022 8:09:42 AM)
6 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm 2022 (7/15/2022 7:35:29 AM)
Tỉnh Hải Dương xúc tiến đầu tư, thương mại tại Nhật Bản (7/13/2022 8:23:57 PM)
Sở Công Thương tích cực chỉ đạo công tác xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà (6/20/2022 11:48:35 AM)
Hải Dương tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 (5/30/2022 8:29:09 AM)
Chuẩn bị tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại và du lịch (5/26/2022 5:13:15 PM)
Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực ngành Công Thương năm 2022 (3/31/2022 1:56:16 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son