SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

9/25/2017 3:27:04 PM
Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATVSTP Tết Trung thu 2017
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị triển khai tốt công tác bảo đảm ATVSTP trong dịp Tết Trung thu 2017.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 8163/BCT-KHCN ngày 05/9/2017 và Kế hoạch số 2614/KH-BCĐ ngày 01/9/2017 của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương về việc thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2017; Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về thành lập các Đội kiểm tra liên ngành, kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2017 trên địa bàn tỉnh.

Với những nhiệm vụ trên, Ngày 21/9/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1441/KH-SCT về triển khai công tác đảm bảo ATVSTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương và công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSTP, góp phần cải thiện và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu 2017; đồng thời tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác ATVSTP.

Để thực hiện tốt công tác ATVSTP, các ngành chức năng liên quan từ tỉnh xuống địa phương cần phối hợp chặt chẽ và thống nhất kế hoạch thực hiện, tránh chồng chéo. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, không bỏ sót các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm ATVSTP làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị triển khai tốt công tác bảo đảm ATVSTP trong dịp Tết Trung thu 2017; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Đội kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh.                                            

Nguồn Bài: Phạm Văn Chí

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ - PCCN dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 (12/22/2017 4:22:29 PM)
Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm các 2018, 2019 (12/7/2017 2:02:16 PM)
Bộ Công Thương tập huấn về công cụ Calculator 2050 của VN và các công cụ quản lý phát thải khí nhà kính (10/4/2017 3:58:19 PM)
Sở Công Thương phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017 (9/13/2017 11:14:04 AM)
Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Hòa An (8/31/2017 10:52:56 AM)
Mời tham gia Chương trình "Báo chí về phát triển kinh tế bền vững và chống biến đổi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" (8/10/2017 7:49:43 AM)
Phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương (7/24/2017 3:29:16 PM)
Phổ biến các VBPL về quản lý, kiểm soát, tiền chất công nghiệp liên quan tới hoạt động hoá ngành Công Thương (7/4/2017 3:28:08 PM)
Triển khai kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược (6/9/2017 5:24:12 PM)
Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh làm việc tại huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc (4/26/2017 4:53:38 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son