SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

9/25/2017 3:27:04 PM
Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATVSTP Tết Trung thu 2017
Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị triển khai tốt công tác bảo đảm ATVSTP trong dịp Tết Trung thu 2017.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 8163/BCT-KHCN ngày 05/9/2017 và Kế hoạch số 2614/KH-BCĐ ngày 01/9/2017 của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương về việc thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2017; Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về thành lập các Đội kiểm tra liên ngành, kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2017 trên địa bàn tỉnh.

Với những nhiệm vụ trên, Ngày 21/9/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1441/KH-SCT về triển khai công tác đảm bảo ATVSTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương và công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSTP, góp phần cải thiện và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu 2017; đồng thời tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác ATVSTP.

Để thực hiện tốt công tác ATVSTP, các ngành chức năng liên quan từ tỉnh xuống địa phương cần phối hợp chặt chẽ và thống nhất kế hoạch thực hiện, tránh chồng chéo. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, không bỏ sót các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm ATVSTP làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương Hải Dương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị triển khai tốt công tác bảo đảm ATVSTP trong dịp Tết Trung thu 2017; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Đội kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh.                                            

Nguồn Bài: Phạm Văn Chí

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/23/2020 3:32:53 PM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất (11/11/2019 8:03:43 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức 06 Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP (9/27/2019 2:27:41 PM)
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Kim Thành (8/30/2019 11:14:19 AM)
Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của Sở Công Thương (4/8/2019 3:57:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (4/8/2019 3:33:59 PM)
Kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời (12/24/2018 9:40:40 AM)
Giới hạn hàm lượng formaldehyt và các Amin trong các sản phẩm dệt may (12/18/2018 4:20:08 PM)
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương (12/14/2018 4:32:34 PM)
Hội nghị phổ biến quy định về ATTP ngành Công Thương (9/5/2018 10:53:20 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son