SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

4/8/2019 3:57:10 PM
Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của Sở Công Thương
Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ngày 03/4/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 500/KH-SCT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, các thông tư quy định bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan.

Biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyên truyền về các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi và ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đưa tin về các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh đầu mối, các cơ sở có nguy cơ mất ATTP cao; phối hợp xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về chất lượng ATTP, thực phẩm quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ,…

Đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị thuộc quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh:

Treo Băng rôn, khẩu hiệu để cổ động cho “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 tại trụ sở doanh nghiệp, cổng các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị. Thực hiện tập huấn, huấn luyện kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ cơ sở, người lao động có liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thực hiện tốt Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nêu cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện điều kiện kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn trong chế biến, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm về Sở Công Thương theo Quy định./.

 

 

Nguồn Bài: Nguyễn Quốc Huy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/23/2020 3:32:53 PM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất (11/11/2019 8:03:43 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức 06 Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP (9/27/2019 2:27:41 PM)
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Kim Thành (8/30/2019 11:14:19 AM)
Sở Công Thương Hải Dương triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (4/8/2019 3:33:59 PM)
Kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời (12/24/2018 9:40:40 AM)
Giới hạn hàm lượng formaldehyt và các Amin trong các sản phẩm dệt may (12/18/2018 4:20:08 PM)
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương (12/14/2018 4:32:34 PM)
Hội nghị phổ biến quy định về ATTP ngành Công Thương (9/5/2018 10:53:20 AM)
Phổ biến quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (8/14/2018 10:52:12 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son