SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

12/10/2020 9:58:31 AM
Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh 2021
Ngày 04/12/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4459/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021.
 

Theo đó, Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 là: Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới. Đồng thời lồng ghép với các hoạt động triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Chỉ thị 30-CT/TW) và Chỉ thị số 30-CT/TW và Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW (Nghị quyết số 82/NQ-CP).

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động có liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng cần được tổ chức, thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2019

Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng cần tính đến diễn biến của dịch bệnh SARS-CoV-2 (“COVID-19”), hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo đảm an toàn sức khỏe cho những người tham gia, xây dựng và phát triển các thói quen, kỹ năng tiêu dùng phù hợp với tình trạng bình thường mới.

Về  thời gian tổ chức thực hiện: Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2021, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2020 (tháng 12), được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2021.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai các hoạt động theo Kế hoạch được phê duyệt, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức/đơn vị liên quan triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương và các hoạt động tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn Bài: Phạm Đức Dũng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tập trung quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 (1/12/2021 4:07:42 PM)
Phát triển thương mại điện tử: Hướng đi tất yếu để hội nhập (1/4/2021 2:54:04 PM)
Chuyển đổi mô hình bán hàng đa kênh: Thay đổi để thích ứng (12/29/2020 10:32:42 AM)
02/04 hội chợ, triển lãm thương mại được tổ chức thực hiện năm 2020 (12/21/2020 4:05:48 PM)
Hưởng ứng tuyên truyền "Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020” (12/1/2020 9:02:00 AM)
Chương trình “Vì một cộng đồng ASEAN Thịnh vượng & Phát triển bền vững” (11/23/2020 3:46:47 PM)
Hiệp định RCEP: Đừng để chỉ nước ngoài hưởng lợi, hàng Trung Quốc tràn vào (11/19/2020 9:33:16 AM)
Cầu nối giúp doanh nghiệp phát triển (11/11/2020 8:19:31 AM)
“Cú huých” từ đề án khuyến công điểm (11/6/2020 8:50:07 AM)
Giúp doanh nghiệp vượt khó (10/30/2020 9:37:26 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son