SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

8/2/2017 10:51:08 AM
Kế hoạch Điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020 của ngành Công Thương Hải Dương
Mục đích của Kế hoạch là cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của ngành Công Thương Hải Dương trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết; định kỳ đánh giá kết quả đạt được, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác...

Thực hiện Kế hoạch điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020 đã được Lãnh đạo UBND 07 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc) thông qua. Ngày 01/8/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch Điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020 của ngành Công Thương Hải Dương.

Mục đích của Kế hoạch là cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của ngành Công Thương Hải Dương trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết; định kỳ đánh giá kết quả đạt được, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác. Thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ngành trong tỉnh cũng như với các tỉnh, thành phố trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trên cở sở thực chất, hiệu quả.

Với mục đích đó, Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc như sau:

1. Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế

- Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các dịch vụ cung cấp các thông tin về thị trường, tìm kiếm các đối tác kinh doanh, mở rộng  thị trường; tư vấn hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật trong thương mại; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.

- Chủ trì, tham mưu kiến nghị Bộ Công Thương trình Chính phủ sửa đổi Luật cạnh tranh bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, kiểm soát có hiệu quả độc quyền trong kinh doanh.

2. Phòng Quản lý công nghiệp

- Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện các thủ tục thu hút đầu tư vào các Cụm công nghiệp(CCN) đã được quy hoạch để tập trung thu hút đầu tư vào các CCN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nhanh các thủ tục đầu tư tại các CCN.

- Tập trung tham mưu phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên công nghệ cao, sạch và thân thiện với môi trường. Xây dựng và triển khai Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương để triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào các chương trình, đề án; hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên khác do Bộ Công Thương chủ trì, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương.

3. Phòng Quản lý thương mại

- Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

4. Phòng Quản lý năng lượng

- Chủ trì tham mưu thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển Hệ thống Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001 cho các doanh nghiệp trọng điểm.

5. Trung tâm xúc tiến thương mại

- Chủ trì, phối hợp tổ chức có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường, cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tham gia các Hội chợ thương mại trong nước và quốc tế..., tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có thể tìm kiếm các cơ hội phục vụ cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp.

- Xúc tiến, thúc đẩy tiêu thụ nông sản có chất lượng. Phối hợp quản lý theo dõi chuỗi sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

- Tham mưu ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia liên kết hợp tác. Cung cấp các thông tin và tích cực tuyên truyền về sản phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, cơ sở sản xuất tiêu biểu, doanh nghiệp phân phối uy tín.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên kết hợp tác trong 3 lĩnh  vực: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cung ứng vật tư đầu vào; Liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm và đặc sản; Liên kết hợp tác đầu tư vào mỗi địa phương.

- Thường xuyên vận động các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại do tỉnh tổ chức.

Giám đốc Sở cũng yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; báo cáo nội dung liên quan tới việc thực hiện kế hoạch này định kỳ hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hải Dương tăng cường kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản (11/25/2018 9:10:44 AM)
Kết quả thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC năm 2018 của Sở Công Thương (10/25/2018 4:23:03 PM)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử (10/15/2018 9:39:51 AM)
Kết quả giải quyết TTHC của Sở Công Thương quý III năm 2018 (9/24/2018 10:35:15 AM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm 2018 (7/12/2018 2:20:16 PM)
Vải thiều Thanh Hà - Hải Dương chinh phục thị trường nước ngoài (5/20/2018 5:54:34 PM)
Sở Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (1/25/2018 6:39:38 PM)
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương năm 2017 (1/4/2018 5:04:44 PM)
Năm 2017, Sở Công Thương thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền CCHC (1/3/2018 3:38:53 PM)
Giá ngoại tệ năm 2017 biến động và kỷ lục đồng tiền chung châu Âu Euro (12/30/2017 6:40:44 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son