SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

10/24/2017 8:14:20 AM
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác sát với thực tế, có tính khả thi và hiệu quả thiết thực, khoa học và hợp lý.
 

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc ngành quản lý với mục đích chủ động phòng ngừa tham nhũng trong đội ngũ công chức, viên chức; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn; phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả làm việc và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác có tính khả thi và hiệu quả thiết thực, không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan một cách khách quan, công tâm, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, cục bộ, chủ nghĩa các nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, đơn vị; không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của cơ quan, đơn vị. Kế hoạch chuyển đổi được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức phải nghiêm túc chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan. Việc luân chuyển vị trí công tác đối với viên chức còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập để có kế hoạch phù hợp.

Đối tượng của Kế hoạch là các công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý làm chuyên môn nghiệp vụ tại khối Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ở các vị trí quản lý thị trường, quản lý và cấp phát ấn chỉ, thanh tra, công tác cán bộ, kế toán.

Phương thức chuyển đổi từ vị trí công tác này sang vị trí khác trong từng phòng; từ phòng này sang phòng khác thuộc sở; giữa các phòng thuộc sở với Chi cục Quản lý trị trường; từ phòng này sang phòng khác, từ đội này sang đội khác hoặc từ các đội sang các phòng thuộc Chi cục Quản lý thị trường; giữa các phòng thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; giữa Sở Công Thương với các sở, ngành khác. Thời gian chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 02 năm đến 05 năm kể từ ngày có quyết định.

Theo kế hoạch, Giám đốc Sở có thẩm quyền ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác của công chức giữa các phòng thuộc sở,  giữa các phòng thuộc sở với Chi cục Quản lý thị trường; chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức giữa Trung tâm Xúc tiến thương mại với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức giữa các phòng, đội thuộc Chi cục; Giám đốc các Trung tâm có thẩm quyền chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức giữa các phòng thuộc đơn vị mình quản lý. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức từ Sở này sang Sở khác do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định.

Nội dung Kế hoạch chi tiết đính kèm:

Nguồn Bài: Bùi Thúy Giang (TH)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC năm 2018 của Sở Công Thương (10/25/2018 4:23:03 PM)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử (10/15/2018 9:39:51 AM)
Kết quả giải quyết TTHC của Sở Công Thương quý III năm 2018 (9/24/2018 10:35:15 AM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm 2018 (7/12/2018 2:20:16 PM)
Vải thiều Thanh Hà - Hải Dương chinh phục thị trường nước ngoài (5/20/2018 5:54:34 PM)
Sở Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (1/25/2018 6:39:38 PM)
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương năm 2017 (1/4/2018 5:04:44 PM)
Năm 2017, Sở Công Thương thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền CCHC (1/3/2018 3:38:53 PM)
Giá ngoại tệ năm 2017 biến động và kỷ lục đồng tiền chung châu Âu Euro (12/30/2017 6:40:44 PM)
Chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh (12/20/2017 8:03:18 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son