SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

4/21/2016 10:25:22 AM
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh năm 2016
Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 787/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2016.

Theo đó, đối tượng và sản phẩm tham gia bình chọn là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn; xã và các phường thuộc thành phố, gồm : Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (gọi chung là cơ sở CNNT). Các sản phẩm tham gia bình chọn lần này tập trung chủ yếu vào các sản phẩm mới, các sản phẩm đã được bình chọn và được cấp Giấy chứng nhận các cấp năm 2012 - 2014.

Mục đích bình chọn năm nay của tỉnh là tiếp tục phát hiện, tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuât và xúc tiến thương mại, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn. Đồng thời phát hiện, tôn vinh được các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đặc trưng tiêu biểu của từng huyện và của tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT các cấp năm 2016 được thực hiện theo thời gian như sau:

* Đối với việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện:

- Bắt đầu từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2016 tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp huyện của các xã đăng ký; tổ chức bình chọn, trao giải và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện.

- Tháng 6/2016, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.

* Đối với việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh:

- Từ tháng 7/2016 tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh của UBND các huyện đăng ký; tổ chức bình chọn, trao giải và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.

* Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực Miền Bắc:

- Từ tháng 8/2016, tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực Miền Bắc.

UBND tỉnh yêu cầu đối với các sản phẩm tham gia bình chọn; nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn; tiêu chí bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu phải theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Kế hoạch nêu rõ về quyền lợi của cơ sở CNNT có sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận; được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp (có giá trị trong thời gian 02 năm) và các giải thưởng khác kèm theo của Hội đồng bình chọn các cấp; được thưởng bằng tiền mặt cho sản phẩm được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu; được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động... theo các chương trình khuyến công quốc gia và địa phương; được tư vấn, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư khác của Nhà nước cho đầu tư phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy định; được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông tin của ngành Công Thương như: n phẩm khuyến công, trang website của Sở Công Thương; của Cục Công nghiệp địa phương và Bộ Công Thương đối với các sản phẩm đạt giải cấp khu vực và cấp quốc gia.    

Nguồn Bài: Trần Phương Nam (Trung tâm KC&TVPTCN)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 (12/7/2018 7:51:32 AM)
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son