SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/1/2018

Điện lực - Năng lượng

7/5/2017 7:48:14 AM
Kế hoạch bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày 16/6/2017, Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp của tỉnh ban hành Kế hoạch số 817/KH-BCĐ về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh năm 2017.
 

Theo kế hoạch, Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Hải Dương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong mùa mưa bão; đưa tin, bài kịp thời các điểm vi phạm; tuyên truyền Luật Điện lực năm 2004, Luật bổ sung sửa đổi Luật điện lực năm 2012; Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, Thông tư số 31/2014/TT-BCT, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hội đồng xử lý vi phạm điện các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Điện lực, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp, người dân về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn, phòng ngừa ứng phó khi xảy ra mưa to, bão lớn phải ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra và chủ trì việc kiểm tra, giám sát với những nhưng nội dung như: (1) Kiểm tra việc triển khai thực hiện của Hội đồng xử lý vi phạm điện các huyện, thị xã, thành phố năm 2017 về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và kết quả thực hiện Công văn số 1170/BCĐ-QLNL ngày 26/8/2016 của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Hải Dương về tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại cho phép công trình, nhà ở được phép tồn tại trong hành lang lưới điện cao áp có điện áp đến 220KV theo quy định tại Điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP. (2) Kiểm tra Điện lực các huyện, thị xã, thành phố việc xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục… (3) Kiểm tra thực tế các điểm vi phạm, công tác phát quang cành cây trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và hồ sơ xử lý vi phạm mới phát sinh theo thẩm quyền xử lý của từng đơn vị.

Từ ngày 20/6 đến ngày 30/7/2017, Đoàn kiểm tra trực tiếp Hội đồng xử lý vi phạm điện của thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Gia Lộc; Hội đồng xử lý vi phạm điện các huyện còn lại trong tỉnh sẽ tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp của tỉnh.

 

Nguồn Bài: Nguyễn Thu Thủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu "dataenergy.vn" tại Hải Dương (11/21/2017 11:29:15 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2017 (9/28/2017 3:11:18 PM)
Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035 (12/28/2016 9:29:25 AM)
Vai trò của người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (12/14/2016 11:23:22 AM)
Khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” năm 2016 (11/17/2016 9:33:50 AM)
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực (7/18/2016 4:43:20 PM)
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025; tầm nhìn đến năm 2035 (6/30/2016 2:34:08 PM)
Thông báo: Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực! (4/13/2016 9:21:09 AM)
Giờ Trái đất 2016: Hành động nhỏ- Ý nghĩa lớn (3/21/2016 4:06:54 PM)
Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện năm 2015 (11/27/2015 12:36:20 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son