SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

3/8/2018 8:57:36 AM
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018
Việc tổ chức hưởng ứng ngày 15/3/2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm tuyên truyền các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.
 
Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, theo đó lấy ngày 15-3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong hai năm qua và năm 2018, Bộ Công Thương và các địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam như: Tổ chức lễ mitting và các hoạt động thông tin, tuyên truyền; các sự kiện “Ngày vàng doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, “doanh nghiệp hành động vì người tiêu dùng”.

Về phía tỉnh Hải Dương, trong hai năm đã qua tỉnh ta đã tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng 15/3. Đặc biệt, trong năm 2018, ngay từ đầu năm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại tỉnh Hải Dương.

Theo Quyết định, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp tập trung thực hiện một số hoạt động trọng tâm như tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông; treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi; tổ chức các hội nghị, hội thảo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 và tổ chức sự kiện Ngày hội sản phẩm hàng hóa kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng thông thái cùng với những hoạt động khác tại các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức hưởng ứng ngày 15/32018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm tuyên truyền các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng văn hóa tiêu dùng, nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các hoạt động giao dịch, mua, bán hàng hóa, dịch vụ.  

Nguồn Bài: Bùi Văn An

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu chung về Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA (IPA) (3/23/2020 3:55:05 PM)
Mời tham dự Hội thảo Quản lý danh mục dư lượng thuốc BVTV đối với sản phẩm nông sản (6/15/2018 3:08:26 PM)
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài (5/3/2018 9:05:50 AM)
Mời DN tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018 (4/10/2018 4:10:23 PM)
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (1/30/2018 9:30:59 AM)
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên (1/3/2018 4:14:11 PM)
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế (12/26/2017 2:37:46 PM)
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN" (11/15/2017 9:31:46 AM)
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 (10/25/2017 9:16:25 AM)
Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế (8/17/2017 9:10:37 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son