SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 25/2/2018

Hoạt động Công đoàn

3/16/2017 9:31:53 AM
Hướng dẫn tuyên truyền và kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp của Công đoàn Công Thương Hải Dương
Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương hướng dẫn tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Thực hiện Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 10/3/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương gửi công văn hướng dẫn tuyên truyên và kế hoạch tổ chức Đại hội đến các Công đoàn cơ sở.

Nội dung công văn xem tại đây:

Kế hoạch Đại hội

Hướng dẫn tuyên truyền

Nguồn Bài: Công đoàn Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công bố Quyết định thành lập Công đoàn Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Nam Cường chi nhánh Hải Dương (11/24/2016 7:32:22 AM)
Công tác trọng tâm của Công đoàn Ngành Công Thương Hải Dương 2016 (1/27/2016 10:51:29 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son