SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/4/2019

Điện lực - Năng lượng

11/21/2017 11:29:15 AM
Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu "dataenergy.vn" tại Hải Dương
Các đơn vị, doanh nghiệp lập báo cáo gửi Sở Công Thương phê duyệt.
 
Ngày 10/11/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn và cấp tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử (website): dataenergy.vn cho 55 đơn vị, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, phòng Quản lý Năng lượng (Sở Công Thương) đã hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cập nhập thông tin, khai báo số liệu về sử dụng năng lượng của đơn vị và sử dụng cơ sở dữ liệu trên website để thực hiện báo cáo điện tử thay cho báo cáo văn bản như trước đây.

Hội nghị được nghe báo cáo viên phổ biến các văn bản liên quan, cung cấp tài khoản, hướng dẫn các quy trình thực hiện báo cáo điện tử của doanh nghiệp, đơn vị theo từng bước tại website: dataenergy.vn để lập báo cáo hàng năm và gửi cho Sở Công Thương phê duyệt.

Sau khi đăng nhập hệ thống, các đơn vị/doanh nghiệp thực hiện từng bước trong quy trình thiết lập báo cáo. Việc này giúp các đơn vị thuận tiện trong việc lập kế hoạch năm, 5 năm, thực hiện báo cáo và triển khai công việc tại cơ sở một cách có hiệu quả.

Nhằm thực hiện tốt Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, Sở Công Thương cũng yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho đơn vị và xã hội.

Nguồn Bài: Nguyễn Thanh Long

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 (4/2/2019 11:39:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch chiến dịch Giờ trái đất 2019 (3/11/2019 11:07:57 AM)
Kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 2018 (12/19/2018 4:13:59 PM)
Kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (9/28/2018 11:22:01 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2018 (8/14/2018 10:44:41 AM)
Kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở (6/15/2018 11:58:58 AM)
Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 08/CT-TTg và công tác cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2018 (6/7/2018 11:01:05 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn cấp thẻ kiểm tra viên điện lực 2018 (5/14/2018 10:45:07 AM)
Giờ Trái đất năm 2018: Tiết kiệm 31.200kWh điện (4/13/2018 2:31:54 PM)
Kế hoạch triển khai Chiến dịch Giờ trái đất 2018 (3/2/2018 2:58:23 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son