SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 26/9/2021

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

6/15/2020 8:01:46 AM
Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tại cuộc họp, Tiểu ban đã nghe các thành viên báo cáo nội dung các công việc đã triển khai và đề xuất kiến nghị các nội dung để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Sáng 11/6, Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức họp đánh công việc đã thực hiện thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu Ban chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu Ban chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Tiểu ban đã nghe các thành viên báo cáo nội dung các công việc đã triển khai và đề xuất kiến nghị các nội dung để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong thời gian qua, Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Một số cơ quan là thành viên tiểu ban như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh… đã chủ động triển khai nhiều nội dung theo kế hoạch được phân công. Trong đó tập trung các hoạt động tuyên truyền, đảm bảm an ninh trật tự cho đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu ban đề nghị các thành viên của Tiểu ban bám sát các văn bản chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch theo từng ngành phụ trách. Văn phòng Tỉnh ủy tập hợp các kiến nghị, đề xuất liên quan đến chuẩn bị hậu cần, phục vụ Đại hội Đảng để tham mưu giải quyết kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của thành viên tiểu ban về nội dung, tài liệu tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo các cấp  tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng nội dung phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phòng ngừa, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng Internet, mạng xã hội. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất phương án lắp đặt hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động tuyên truyền tại nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo các báo, tạp chí đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, cụ thể cho từng giai đoạn, tăng cường bài viết, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét về đại hội Đảng các cấp trên các ấn phẩm, chương trình phát sóng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bám sát nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị chương trình nghệ thuật phục vụ Đảng hội Đảng bộ tỉnh. Khảo sát thực địa để đề xuất triển khai trang trí, tuyên truyền trực quan tại khu vực tổ chức Đại hội và khu vực xung quanh. Thành phố Hải Dương thực hiện chỉnh trang đô thị, chuẩn bị lắp đặt panô, áp phích và băng rôn, khẩu hiệu  chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh trên các tuyến phố, các trục đường chính trên địa bàn thành phố…

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ  tỉnh lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào văn kiện của Đại hội. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị, đoàn thể tăng cường nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng gắn với tuyên truyền, xem xét, giải quyết, tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, hội viên liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Ngành Công an và quân đội, y tế và các thành viên khác của Tiểu ban tiếp tục thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Nguồn Bài: haiduong.gov.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng “Smart Hải Dương” (8/23/2021 3:49:00 PM)
Toàn văn Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (7/8/2021 2:43:24 PM)
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (6/30/2021 9:46:34 AM)
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (5/31/2021 1:13:14 AM)
[Infographics] Cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định (5/25/2021 8:47:23 AM)
97,71% cử tri toàn tỉnh đi bầu cử (5/24/2021 4:36:10 AM)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (5/23/2021 10:00:35 AM)
Triển khai Hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (5/21/2021 10:00:51 AM)
Xây dựng kịch bản đối phó khi dịch bùng phát trên diện rộng trong ngày bầu cử (5/12/2021 10:46:07 AM)
Ba điểm mới trọng tâm của bầu cử Quốc hội khóa XV (5/4/2021 2:02:57 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son