SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Tin hoạt động Sở

7/8/2016 6:15:08 PM
Hội nghị phổ biến Nghị định số 19/20216/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí
Nghị định 19 có nhiều điểm mới về chủ thể, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG) so với Nghị định số 107/2009/NĐ-CP

Sáng ngày 05/7/2016, Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 19/20216/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí. Dự chỉ đạo Hội nghị có bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở.

Tham dự Hội nghị có đại diện cán bộ công chức các phòng liên quan thuộc Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động và Xã hội, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng, đội chức năng Chi Cục quản lý thị trường; phòng Kinh tế thành phố và thị xã, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; các thương nhân triết nạp và kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Trọng Hiếu (Vụ Thị trường trong nước) giới thiệu và giải thích những điểm mới của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016, thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công Thương về kinh doanh khí.

Nội dung của Nghị định 19 có nhiều điểm mới về chủ thể, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG) so với Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh khí ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và minh bạch giữa các thương nhân, đảm bảo thị trường kinh doanh theo chuỗi được thông suốt từ khâu phân phối đến khâu bán lẻ, gắn liền với các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng và độ an toàn.

Ông Đỗ Trọng Hiếu, Vụ Thị trường trong nước phát biểu tại Hội nghị

Về điều kiện kinh doanh: Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí phải là doanh nghiệp có cầu cảng hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng có thời hạn ít nhất 5 năm; có kho với tổng dung tích chứa tốt thiểu 3.000m3 (ba nghìn mét khối) LPG, 60.000 m3 (sáu mươi nghìn mét khối) CNG. Ngoài ra, các thương nhân phải đáp ứng thêm các điều kiện như phải có số lượng chai LPG có tổng dung tích chứa tối thiểu 3.930.000 lít (tương đương 150 nghìn chai LPG loại 12 kg, quy định trước đây là 300.000 chai LPG, không tính chai mini) (quy định tại Khoản 2 Điều 7), có trạm nạp LPG vào chai và có hệ thống phân phối…

Đối với thương nhân phân phối khí cũng phải là doanh nghiệp (Điều 9) có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300m3 LPG chai, 100 m3 đối với kinh doanh LPG qua đường ống; 3.000 m3 LNG; 10.000 Sm3 (mười nghìn mét khối tiêu chuẩn) CNG. Ngoài ra thương nhân phân phối LPG phải sở hữu số lượng chai LPG có tổng dung tích chứa tối thiểu 2.620.000 lít (tương đương 100 nghìn chai LPG loại 12 kg, quy định trước đây là 300.000 chai LPG), có trạm nạp LPG vào chai và có hệ thống phân phối…

Nghị định 19 cũng quy định rõ với tổng đại lý kinh doanh LPG phải là doanh nghiệp, có kho với tổng sức chứa tối thiểu 2.000 chai LPG, có hệ thống phân phối LPG gồm cửa hàng bán chai hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải và có tối thiểu 10 đại lý đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 19, đồng thời tổng đại lý phải có hợp đồng đại lý tối thiểu 01 năm còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

Đối với đại lý kinh doanh LPG có thể là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh có cửa hàng hoặc trạm cấp LPG cho phương tiện vận tải và có hợp đồng đại lý tối thiểu 01 năm với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG.

Về hệ thống phân phối: Nghị định 19 quy định trạm nạp LPG vào chai phải thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối (quy định tại Khoản 2 Điều 7 và Khoản 2 Điều 9). Bổ sung quy định điều kiện về tổng sức chứa các bồn LPG tối thiểu 100 m3 và sở hữu trạm cấp LPG (quy định tại Khoản 3 Điều 9) đối với loại hình thương nhân phân phối LPG kinh doanh qua đường ống, nhằm khuyến khích hoạt động cung cấp LPG tại các khu đô thị, toà nhà cao tầng.

Để khắc phục tình trạng ký hợp đồng kinh doanh LPG chồng chéo, Nghị định 19 quy định Tổng đại lý kinh doanh LPG được ký với 03 thương nhân đầu mối kinh doanh LPG; đại lý kinh doanh LPG được ký với 03 thương nhân đầu mối kinh doanh LPG hoặc 01 tổng đại lý (quy định tại Khoản 1 Điều 22 và Khoản 1 Điều 23).

Về công khai, minh bạch trong kinh doanh khí: Điều 47 Nghị định 19 quy định về công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh khí. Theo đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về danh sách thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí; danh sách thương nhân phân phối khí. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí và thương nhân phân phối khí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý giá và công bố trên trang thông tin điện tử của thương nhân hoặc phương tiện thông tin đại chúng về: Giá bán lẻ trong hệ thống phân phối thương nhân quản lý; hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý. Tổng đại lý, đại lý kinh doanh LPG có trách nhiệm thông báo giá bán lẻ tới Sở Tài chính và Sở Công Thương nơi có các cơ sở kinh doanh LPG hoạt động theo quy định pháp luật về giá.

Về thủ tục hành chính: Trước đây, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP chỉ quy định thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, không quy định trình tự, thủ tục cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận, vì vậy rất khó quản lý. Để khắc phục tình trạng trên và thể hiện sự minh bạch, thông suốt đối với các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí đảm bảo từ khâu đầu đến khâu cuối, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã bổ sung 01 chương quy định về trình tự, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí (Chương IV).

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng giới thiệu Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương gồm 3 Chương, 22 Điều quy định chi tiết về một số điều của Nghị định 19. Tại Chương III có quy định trách nhiệm của Vụ thị trường trong nước, các đơn vị liên quan, Sở Công Thương, thương nhân kinh doanh LPG, bên giao đại lý và bên đại lý khá chi tiết và rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí, đồng thời nâng cao trách nhiệm người tham gia kinh doanh khí.

Trong đó, Bộ Công Thương quy định trước ngày 30 tháng 3 hàng năm, thương nhân kinh doanh LPG đầu mối phải đăng ký hệ thống phân phối và nhãn hiệu hàng hoá với Bộ Công Thương, công bố giá bán lẻ trên trang thông tin điện tử, nếu có thay đổi về giá bán lẻ phải thông báo bằng văn bản tới hệ thống phân phối và Sở Công Thương nơi đặt hệ thống phân phối; tổng đại lý/đại lý phải đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính, thông báo giá bán lẻ tới Sở Tài chính và Sở Công Thương

Tại Hội nghị, các đại biểu là tổng đại lý đã chia sẻ, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn liên quan tới điều kiện xây dựng các kho có tổng sức chứa tối thiểu 2.000 chai LPG là khó đáp ứng; việc thay đổi đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp sẽ làm phát sinh các vấn đề nhân sự, báo cáo thuế và bảo hiểm xã hội của người lao động; thời gian bắt buộc chuyển đổi loại hình hoạt động lên doanh nghiệp của các tổng đại lý; tổ chức các lớp nghiệp vụ kinh doanh LPG, phòng cháy chữa cháy cho các đại lý và cửa hàng trong tỉnh.

 

Bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Giải đáp những vấn đề này, đại diện Vụ Thị trường trong nước và Sở Công Thương Hải Dương đã chia sẻ thông tin, khuyến khích các tổng đại lý kinh doanh khí trong tỉnh sớm chuyển đổi loại hình kinh doanh sang doanh nghiệp để hoạt động chuyên nghiệp hơn,  giao dịch thuận lợi hơn khi ký kết các hợp đồng kinh tế, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cộng đồng và nghĩa vụ trong kinh doanh.

Về công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ kinh doanh khí, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tổ chức khoá học để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị. Ngoài ra, để đảm bảo quyền và lợi ích cho các tổng đại lý kinh doanh khí, Sở sẽ tăng cường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tỉnh kiểm tra các đại lý, cửa hàng kinh doanh trái phép để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Kết luận Hội nghị, bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu; khuyến nghị các tổng đại lý, đại lý và hộ kinh doanh khí thực hiện tốt Nghị định số 19/20216/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT, chấp hành tốt quy định của pháp luật về kinh doanh khí để việc sản xuất, phân phối và kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh ngày càng lành mạnh, có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước./.

Nguồn Bài: Trang Nhung

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương quý II/2018 (6/27/2018 2:24:47 PM)
Sở Công Thương tập trung thực hiện nhiệm vụ 2018, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật lao động, thời gian làm việc (5/16/2018 10:13:46 AM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 4/2018 (5/8/2018 7:41:45 AM)
Sở Công Thương chung sức cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (5/4/2018 10:24:32 AM)
Sở Công Thương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017 (8/31/2017 3:33:45 PM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 5/2017 (6/1/2017 4:21:14 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại Hải Dương (3/7/2017 3:28:40 PM)
Sở Công Thương đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 (10/17/2016 4:29:11 PM)
Sở Công Thương tổ chức họp giao ban tháng 9 và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2016. (10/13/2016 2:09:30 PM)
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương (10/7/2016 12:00:13 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son