SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

8/31/2018 10:06:12 AM
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018
Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm nay đã chọn ra được những sản phẩm tiêu biểu nhất của các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc để tham gia bình chọn sản phẩm cấp quốc gia vào năm 2019.
 
Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ Công Thương về tổ chức Hội trợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Sở Công thương tỉnh Hải Dương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tham gia 04 gian hàng trưng bày các sản phẩm CNNT của tỉnh tại hội chợ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 8/8/2018.

Tại Hội chợ lần này, tỉnh Hải Dương đăng ký 07 sản phẩm của 04 đơn vị tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2018. Hội đồng bình chọn đã chấm điểm và quyết định công nhận 03 sản phẩm của tỉnh Hải Dương trên tổng số 63 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 gồm:

1. Sản phẩm Máy Đầm dùi của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang.

2. Sản phẩm Bộ Trống đồng của Hộ kinh doanh Nguyễn Thượng Sách, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

3. Sản phẩm Bình Phượng Hoàng S1 của Công ty Cổ phần gốm Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách.

Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm nay đã chọn ra được những sản phẩm tiêu biểu nhất của các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc để tham gia bình chọn sản phẩm cấp quốc gia vào năm 2019.

Các sản phẩm được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2018 là cơ sở để Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương nhằm duy trì và phát triển làng nghề, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của vùng và quốc gia. 

Nguồn Bài: Trần Phương Nam (TT KC&TVPTCN)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (1/2/2020 9:19:24 AM)
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 (9/24/2019 9:14:25 AM)
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (9/12/2019 10:02:30 AM)
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (6/26/2019 2:08:10 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son