SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

8/12/2021 2:39:34 PM
Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bến Tre
Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương xin thông tin tới các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và truyền thống, các doanh nghiệp phân phối và các doanh nghiệp sơ chế, chế biến trên địa bàn của tỉnh để chủ động kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Bến Tre.

Sở Công Thương Bến Tre có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối trên toàn quốc quan tâm phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ kết nối, quảng bá, giới thiệu tiêu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bến Tre.

Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, tăng cường công tác liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Bến Tre. Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương xin thông tin tới các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và truyền thống, các doanh nghiệp phân phối và các doanh nghiệp sơ chế, chế biến trên địa bàn của tỉnh để chủ động kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Bến Tre.

Các cơ sở, đơn vị có nhu cầu kết nối liên hệ tại đây!

Đầu mối liên hệ Sở Công Thương Bến Tre:

Anh Phan Thanh Nhứt, P.GĐ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại,

Điện thoại: 0365.492.928.

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đẩy mạnh tiêu thụ cá lồng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (9/17/2021 5:25:55 PM)
Đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam tỉnh Hà Giang (9/10/2021 11:17:38 AM)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Đăk Nông (9/1/2021 3:26:17 PM)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy sản huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (8/12/2021 4:08:42 PM)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, thủy hải sản của tỉnh Cà Mau (8/12/2021 9:02:20 AM)
Mời dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 (8/3/2021 8:39:40 AM)
Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn, Khánh Hòa (7/28/2021 2:53:05 PM)
Phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm lợn thịt của tỉnh Lâm Đồng (7/28/2021 2:50:29 PM)
Kết nối hỗ trợ tiêu thụ tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (7/28/2021 10:27:00 AM)
Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Lạng Sơn (7/27/2021 3:03:13 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son