SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

8/12/2021 9:02:20 AM
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, thủy hải sản của tỉnh Cà Mau
Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương thông báo tới các siêu thị, doanh nghiệp, đơn vị phân phối sản phẩm nông sản trong tỉnh để chủ động kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy hải sản của tỉnh Cà Mau.

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND  ngày 03  tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc vận động, hỗ trợ người dân Cà Mau gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ cung ứng hàng nông sản thiết yếu đến các tỉnh, thành phố có nhu cầu.

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phối hợp kết nối, tiêu thụ các mặt hàng, sản phẩm nông sản thiết yếu của tỉnh Cà Mau.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin nguồn hàng, thu mua bao tiêu sản phẩm nông sản, thủy hải sản. Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương thông báo tới các siêu thị, doanh nghiệp, đơn vị phân phối sản phẩm nông sản trong tỉnh để chủ động kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy hải sản của tỉnh Cà Mau.

Danh mục hàng hóa xem tại đây!

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đẩy mạnh tiêu thụ cá lồng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (9/17/2021 5:25:55 PM)
Đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam tỉnh Hà Giang (9/10/2021 11:17:38 AM)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Đăk Nông (9/1/2021 3:26:17 PM)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy sản huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (8/12/2021 4:08:42 PM)
Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bến Tre (8/12/2021 2:39:34 PM)
Mời dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 (8/3/2021 8:39:40 AM)
Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn, Khánh Hòa (7/28/2021 2:53:05 PM)
Phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm lợn thịt của tỉnh Lâm Đồng (7/28/2021 2:50:29 PM)
Kết nối hỗ trợ tiêu thụ tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (7/28/2021 10:27:00 AM)
Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Lạng Sơn (7/27/2021 3:03:13 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son