SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

6/30/2017 9:54:07 AM
Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương
Để giảm bớt thời gian chờ đợi cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, Giám đốc Sở Công Thương quyết định giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc 02 lĩnh vực.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh khí được quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ; lĩnh vực hóa chất được quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương;

Để giảm bớt thời gian chờ đợi cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Ngày 30/6/2017 Sở Công Thương ban hành Quyết định số 899/QĐ-SCT về việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, kèm theo danh mục các thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết cụ thể như sau:

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

- Giảm thời hạn xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận từ 30 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

- Giảm thời hạn xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận từ 30 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

- Giảm thời hạn xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận từ 30 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

- Giảm thời hạn xem xét, thẩm định và cấp xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất từ 20 ngày xuống còn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son