SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2019

Đường dây nóng

7/7/2017 4:20:16 PM
Đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh
Ngày 05/7/2017, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389 tỉnh) ra Thông báo số 937/TB-BCĐ, công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi liên quan

Theo đó, sẽ tiếp nhận các thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 

1. Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh gồm:

- Điện thoại: 0220.3853512 - 0983.252.106

- Fax:            0220.3853899

- Email:         bcd389haiduong@gmail.com

- Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Sở Công Thương Hải Dương, số 14A, phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương.

 2. Thông tin, tiếp nhận xử lý gồm:

- Thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thông tin cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 

Xem toàn văn Thông báo Tại đây!

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đường dây nóng của Sở Công Thương (7/7/2017 4:17:36 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son