SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

10/13/2017 4:45:28 PM
Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Sở và đơn vị thuộc Sở Công Thương
Theo Dự thảo, tiêu chuẩn chung đối với các đối tượng trên phải trung thành với Đảng, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…
 
Thực hiện Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương xây dựng Dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở và đơn vị thuộc Sở Công Thương Hải Dương để trình UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định phê duyệt.

Theo Dự thảo, tiêu chuẩn chung đối với các đối tượng trên phải trung thành với Đảng, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lối sống lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tác phong công tác dân chủ, khoa học, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nắm vững các văn bản pháp luật về chuyên môn, chuyên ngành; hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại của đất nước liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác.

Về điều kiện bổ nhiệm, Dự thảo quy định 6 điều kiện như: (1) Đạt tiêu chuẩn chung của công chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định; (2) Có đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng xác nhận; (3) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ; (4) Được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm; (5) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; (6) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

Bên cạnh đó, Dự thảo quy định tiêu chuẩn cụ thể chức danh Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở và các đơn vị thuộc Sở Công Thương; đồng thời quy định rõ việc tổ chức thực hiện tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Xem chi tiết Dự thảo Quy định tại đây!.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương năm 2017 (1/4/2018 5:04:44 PM)
Năm 2017, Sở Công Thương thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền CCHC (1/3/2018 3:38:53 PM)
Giá ngoại tệ năm 2017 biến động và kỷ lục đồng tiền chung châu Âu Euro (12/30/2017 6:40:44 PM)
Chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh (12/20/2017 8:03:18 AM)
Biến động giá vàng và ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2017 (12/1/2017 6:45:00 PM)
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 10/2017 (11/3/2017 9:02:44 AM)
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (10/24/2017 8:14:20 AM)
Sở Công Thương tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính (10/21/2017 2:30:58 PM)
Triển khai công tác QLNN lĩnh vực ngành Công Thương dịp Tết Trung Thu 2017 (10/3/2017 8:14:57 AM)
Kế hoạch Điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020 của ngành Công Thương Hải Dương (8/2/2017 10:51:08 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son