SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

9/10/2021 11:17:38 AM
Đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam tỉnh Hà Giang
Sở Công Thương Hải Dương nhận được công văn số 1085/SCT-QLTM ngày 31/8/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang.

Niên vụ 2021 – 2022, tổng diện tích cam của tỉnh Hà Giang là: 6.180,9 ha, sản lượng cho thu hoạch ước đạt 77.810 tấn; trong đó, cam sành sản lượng ước đạt 58.525 tấn, cam vàng sản lượng ước đạt 21.736,5 tấn; thời gian thu hoạch bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022. Để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có sản lượng cam lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Sở Công Thương Hải Dương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam của tỉnh Hà Giang (Có danh sách gửi kèm).

            Thông tin chi tiết xin liên hệ:

            - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Hà Giang.

            - Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang

            - Điện thoại: 0219.3.886.983. Email: qltm.sct@hagiang.gov.vn;

          - Người liên hệ: Bà Dương Hương Lan – DĐ: 0913272680.

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đẩy mạnh tiêu thụ cá lồng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (9/17/2021 5:25:55 PM)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Đăk Nông (9/1/2021 3:26:17 PM)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy sản huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (8/12/2021 4:08:42 PM)
Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bến Tre (8/12/2021 2:39:34 PM)
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, thủy hải sản của tỉnh Cà Mau (8/12/2021 9:02:20 AM)
Mời dự Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 (8/3/2021 8:39:40 AM)
Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn, Khánh Hòa (7/28/2021 2:53:05 PM)
Phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm lợn thịt của tỉnh Lâm Đồng (7/28/2021 2:50:29 PM)
Kết nối hỗ trợ tiêu thụ tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (7/28/2021 10:27:00 AM)
Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Lạng Sơn (7/27/2021 3:03:13 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son