SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 19/11/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

3/23/2017 2:38:42 PM
Tôn vinh 11 nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2016
Đầu năm 2017, Hội đồng thẩm định, xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương đã họp bình xét danh hiệu và đã chọn ra 11 người đủ tiêu chuẩn để đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tỉnh Hải Dương, thời gian vừa qua Sở Công Thương đã tổ chức bình xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương và triển khai tới các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp TTCN và các làng nghề trên địa bàn tỉnh vào năm 2012, 2014 và đang tiến hành bình xét, phong tặng năm 2016.

Trong năm 2012, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ của 17 cá nhân đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương đợt 1 và đã trình UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương cho 12 cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn.

Trong năm 2014, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN của 17 cá nhân. Sau khi xem xét, căn cứ các điều khoản để được công nhận Nghệ nhân nghề Hải Dương, Sở đã trình UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương cho 12 cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn.

Để duy trì, phát triển nghề thủ công tại các địa phương và tôn vinh những nghệ nhân - người có công gìn giữ và phát huy giá trị làng nghề, Năm 2016, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 869/KH-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về việc Bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2016.

Tính đến hết năm 2016, Sở Công Thương đã nhận được 19 hồ sơ đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương thuộc nhiều địa phương. Trong đó thành phố Hải Dương (có 4 hồ sơ), huyện Bình Giang (có 1 hồ sơ), huyện Cẩm Giàng (có 4 hồ sơ), thị xã Chí Linh (có 2 hồ sơ), huyện Tứ Kỳ (có 2 hồ sơ), huyện Nam Sách (có 6 hồ sơ).

Về nghề nghiệp gồm: 01 người sản xuất bánh đậu xanh; 05 người chạm khắc gỗ, tôn tạo đình chùa; 01 thợ kim hoàn; 03 chạm khắc gỗ mỹ nghệ; 01 kỹ sư đúc; 01 người nghề thêu ren; 01 thợ thi công nhà gỗ, 6 người làm nghề gốm sứ (04 họa sĩ vẽ trang trí, 01 thợ đắp nặn; 01 thợ thiết kế khuôn cốt).

Đầu năm 2017, Hội đồng thẩm định, xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương đã họp bình xét danh hiệu và đã chọn ra 11 người đủ tiêu chuẩn để đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2016.

Việc tôn vinh và trao tăng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, mang lại giá trị kinh tế - xã hội lớn lao cho mỗi địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và công ăn việc làm tại nhiều địa phương trong tỉnh./.

Nguồn Bài: Tống Thị Thu Trang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
Sở Công Thương đề xuất phê duyệt trên 2 tỷ đồng cho 14 đề án khuyến công năm 2017 (6/22/2017 9:29:10 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son