SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Điện lực - Năng lượng

12/24/2019 8:06:00 AM
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Theo quy định, hàng năm Chính phủ quyết định ban hành Danh sách cơ sở năng lượng trọng điểm giúp các đơn vị nắm bắt được tình hình sử dụng năng lượng, từ đó xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các đơn vị...
 
Ngày 28/10/2019, Chính phủ ký Quyết định số 1469/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018. Theo quyết định, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 trên toàn quốc là 2.605 cơ sở, trong đó có 2.111 cơ sở sản xuất công nghiệp, 11 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 73 đơn vị vận tải và 410 công trình xây dựng. Trong đó, số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh Hải Dương năm 2018  là 66 cơ sở, có 65 cơ sở sản xuất công nghiệp và 01 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công trình xây dựng.

So với năm 2017, số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương tăng 06 cơ sở. Một số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có mức tiêu thụ năng lượng quy tương đối cao như: Công ty CP Luyện kim Tân Nguyên (108.557 TOE), Công ty CP Thép Hòa Phát (93.046 TOE), Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (81.633 TOE), Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III (47.207 TOE)…

Theo quy định, hàng năm Chính phủ quyết định ban hành Danh sách cơ sở năng lượng trọng điểm giúp các đơn vị nắm bắt được tình hình sử dụng năng lượng, từ đó xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các đơn vị, định kỳ báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị theo đúng quy định. Qua đó, giúp các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện dễ dàng hơn trong việc đầu tư xây dựng ngành điện, quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.        

 

Nguồn Bài: Phạm Thị Phương Thảo

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả việc hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid -19 (6/22/2020 7:30:48 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Giờ trái đất 2020 (3/13/2020 4:07:49 PM)
Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp Thẻ an toàn điện (11/14/2019 10:37:51 AM)
Kết quả Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 (4/2/2019 11:39:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch chiến dịch Giờ trái đất 2019 (3/11/2019 11:07:57 AM)
Kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 2018 (12/19/2018 4:13:59 PM)
Kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (9/28/2018 11:22:01 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2018 (8/14/2018 10:44:41 AM)
Kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở (6/15/2018 11:58:58 AM)
Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 08/CT-TTg và công tác cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2018 (6/7/2018 11:01:05 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son