SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/8/2019

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

7/17/2019 2:25:11 PM
Danh mục và các yêu cầu của Hải quan Trung Quốc để nhập hàng nông sản, thuỷ sản của Việt Nam
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương thông báo để các doanh nghiệp liên quan được biết thông quan và xuất khẩu hiệu quả.
 
Theo thông báo của cơ quan chức năng Trung Quốc, từ ngày 21/6/2019 phía Trung Quốc có điều chỉnh danh mục hàng nông sản, thuỷ sản được phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc và kiểm tra các tiêu chuẩn đối với hàng nông sản, thuỷ sản của Việt Nam. Để các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục nắm rõ những quy định của phía Trung Quốc. Sở Công Thương thông tin về tiêu chuẩn, danh mục hàng hoá và các yêu cầu của Hải quan Trung Quốc để nhập hàng nông sản, thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc qua lối mở/cặp chợ biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Để thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương nắm bắt kịp thời các danh mục theo yêu cầu của Hải Quan Trung Quốc khi xuất khẩu hàng hóa trên qua cửa khẩu lối mở/cặp chợ biên giới, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương thông báo để các doanh nghiệp liên quan được biết thông quan và xuất khẩu hiệu quả.

Chi tiết theo Công văn số 1617/SCT-QLXNK4 ngày 02/7/2019 của Sở Công Thương đính kèm tại đây./.

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chuỗi sự kiện truyền thông về lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do FTAs (8/15/2019 2:53:02 PM)
Mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Mỹ năm 2019 (8/10/2019 3:21:25 PM)
Thương mại điện tử với doanh nghiệp tỉnh Hải Dương (8/1/2019 11:21:19 AM)
Đẩy mạnh sử dụng tiết kiệm năng lượng, hiệu quả (7/31/2019 2:54:34 PM)
Thị trường M&A: Thay đổi để bứt phá (7/29/2019 9:45:03 AM)
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong các cơ quan nhà nước (7/26/2019 4:34:03 PM)
Thương mại điện tử: Ưu tiên phát triển ứng dụng tiên tiến (7/8/2019 9:45:13 AM)
Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hải Dương xây dựng website TMĐT (6/27/2019 11:28:28 AM)
Hà Nội tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận hệ thống bán lẻ của tập đoàn AEON (6/24/2019 11:11:04 AM)
Tỉnh Hải Dương triển khai Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (6/21/2019 5:54:11 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son