SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Lưu thông hàng hoá trong nước

5/16/2019 2:50:32 PM
Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
.
a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ hoặc  trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

(Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện).

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng chuyên môn để xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ cho thương nhân bằng văn bản; trường hợp từ chối Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành:

- Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

      - Bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ thực hiện theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT;

      - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

      + Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

      + Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

     - Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ cho thương nhân bằng văn bản.

          h) Phí, lệ phí: chưa quy định.

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006

 
 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (3/24/2022 10:00:29 AM)
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (1/21/2022 9:58:42 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (1/21/2022 9:56:49 AM)
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (1/21/2022 9:54:18 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (1/21/2022 9:38:45 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (1/21/2022 9:36:05 AM)
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (6/8/2020 3:37:15 PM)
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (6/8/2020 3:29:46 PM)
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (6/8/2020 3:23:07 PM)
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu (6/8/2020 2:53:44 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son