SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 21/2/2020

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

2/10/2020 3:59:10 PM
Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tỉnh Hải Dương tháng 1/2020
Tháng 1/2020, Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 1 đạt 5.481 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,1% và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước (cả nước tăng 10,2%).
 
1. Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt đông thương mại

* Sản xuất công nghiệp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2020 giảm 12,2% so với tháng 12/2019, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước (cả nước giảm 5,5%).

Đa số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Ô tô các loại giảm 41,2%; đá xây dựng giảm 7,6%; giày dép giảm 5,2%; thức ăn chăn nuôi giảm 4,1%; xi măng giảm 2,6%; sắt thép các loại giảm 2,6%;…; điện sản xuất tăng 47,2%; nước sạch tăng 4,7%;…

* Hoạt động thư­ơng mại nội địa

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 1 đạt 5.481 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,1% và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước (cả nước tăng 10,2%). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 1,38% so với tháng trước (cả nước tăng 1,23%).

2. Một số kết quả hoạt động quản lý nhà nước

* Công tác nghiệp vụ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Thường xuyên quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa. Cập nhật thông tin trên các văn bản, qua các hội nghị và Trang tin điện tử của ngành nhằm thông tin thị trường, kết nối cung cầu, khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm do doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch năm 2020 của ngành Công Thương thực hiện Đề án nâng cao chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch hoạt động của BCĐ ATLĐCA năm 2020; Kế hoạch hoạt động của BCĐ Hội nhập quốc tế và chiến lược xuất nhập khẩu.

* Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP ngày 01/01/2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ.

Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của ngành công thương.

Tích cực triển khai thực hiện tốt Đề án cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính,… tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” cũng như trên trang thông tin điện tử của ngành bảo đảm chính xác, kịp thời, minh bạch, đầy đủ; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức.

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức triển khai thực hiện; phân công cụ thể cho các phòng ban, đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực mình phụ trách; Ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hình thức tuyên truyền đa dạng.

* Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

Tiếp tục triển khai, thực hiện các quy hoạch phát triển ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt ban hành: Quy hoạch phát triển điện lực; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp của tỉnh; Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp; Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh; Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020; Chương trình XTTM, chương trình TMĐT tỉnh Hải Dương năm 2020; Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang lưới điện…;

Tích cực tham gia với Bộ Công Thương  xây dựng dự thảo thông tư, nghị định cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới;

Phối hợp thu hút đầu tư vào các CCN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nhanh các thủ tục đầu tư tại các CCN. Phối hợp phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên công nghệ cao, sạch và thân thiện với môi trường;

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để triển khai tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào các chương trình, đề án; hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên khác do Bộ Công Thương chủ trì, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương;

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tiếp tục triển khai Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

* Công tác thanh tra.

Duy trì thường trực tiếp dân và tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra nhằm tránh trùng lặp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra nhằm bảo vệ quyền lợi của cả nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo xử lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình và quy định, không để tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, tái khiếu tố. 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn tiếp tục tăng mạnh (2/19/2020 3:22:44 PM)
Kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu (2/14/2020 11:12:29 AM)
Chuẩn bị những điều kiền cần thiết cho xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản niên vụ năm 2020 (2/12/2020 2:25:45 PM)
Lần đầu tiên chương trình tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ được tổ chức riêng cho Hải Dương (2/5/2020 3:10:57 PM)
Rực rỡ chợ hoa xuân Hải Dương (1/24/2020 7:55:18 PM)
Mời đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 (1/23/2020 4:48:28 PM)
Sở Công Thương tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (1/14/2020 4:03:23 PM)
Quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dạng bột trái nhàu nhập khẩu vào Hàn Quốc (1/3/2020 8:18:03 AM)
Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang Trung Quốc (1/2/2020 2:54:34 PM)
Diễn biến giá vàng, USD và Euro tỉnh Hải Dương năm 2019 (12/31/2019 3:34:05 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son