SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Thanh tra, kiểm tra

11/14/2016 10:54:26 AM
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí
Sở Công Thương thông báo việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Theo đó, Sở cử đại diện gồm 03 đồng chí: Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở; Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở; Phạm Văn Việt, Chánh Văn phòng Sở. Nội dung chi tiết xem tại Công văn số 1656/SCT-TTr.

Nguồn Bài: Thanh tra Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas (5/7/2018 8:44:04 AM)
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017 (11/9/2017 2:22:24 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 (1/13/2017 10:16:57 AM)
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 (12/20/2016 8:11:57 AM)
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương. (6/30/2016 4:25:46 PM)
Thành lập Tổ tiếp công dân trong thời gian bầu cử ĐBQH khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp (4/26/2016 10:08:32 AM)
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực CN-TM trong giai đoạn mới (6/29/2015 3:23:22 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son