SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/2/2019

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

4/4/2017 10:12:35 AM
Công nhận 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
Nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường.

Ngày 28/12/2016 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 3958/QĐ-UBND công nhận 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2016; trong đó: Nhóm thủ công mỹ nghệ gồm 34 sản phẩm; nhóm thiết bị máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí gồm 3 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác gồm 3 sản phẩm.

Năm 2016 là lần thứ 3 tỉnh Hải Dương tổ chức thành công bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhằm kịp thời phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cấp, các ngành, đặc biệt là UBND tỉnh, Cục Công nghiệp địa phương có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, nhằm duy trì và phát triển làng nghề, chuyển đổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016 xem tại đây!

Nguồn Bài: Phạm Văn Trưởng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thực hiện 16 đề án khuyến công địa phương và quốc gia năm 2018 (1/14/2019 9:22:13 AM)
Công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 (12/18/2018 9:46:42 AM)
Phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 (12/7/2018 7:51:32 AM)
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son