SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 8/6/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

11/18/2022 10:29:23 AM
Công khai kết quả đo rung chấn giám sát ảnh hưởng nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh phường An Lạc, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh
Công khai kết quả đo rung chấn, giám sát ảnh hưởng nổ mìn
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại văn bản số 3080/UBND-VP ngày 26/10/2022 về việc kết quả giám sát nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh phường An Lạc, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, trong đó giao Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với UBND thành phố Chí Linh, chính quyền địa phương công khai kết quả đo rung chấn, giám sát nổ mìn tại mỏ Cổ Kênh. Sở Công Thương triển khai thực hiện công khai về kết quả đo rung chấn giám sát ảnh hưởng nổ mìn trên Website của Sở Công Thương, gồm các văn bản như sau:

- Văn bản số 3080/UBND-VP ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc kết quả giám sát nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh phường An Lạc, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

- Văn bản số 02-2022/CV-TTBDTVNM, ngày 09/09/2022 của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn nổ mìn;

- Văn bản số 1982/HCMQN-KT, ngày 20/9/2022 của Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh;

- Báo cáo số 1534/BC-SCT, ngày 21/9/2022 của Sở Công Thương về kết quả thực hiện giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ Cổ Kênh đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Kim Bôi- Chi nhánh Hải Dương (kèm phụ lục).

Nguồn Bài: Nguyễn Hoài Bắc (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Hải Dương (5/18/2023 3:55:45 PM)
Kiểm tra về triển khai “Tháng hành động an toàn thực phẩm”năm 2023 (5/16/2023 8:32:50 AM)
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (5/8/2023 10:46:37 AM)
Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh (4/28/2023 5:10:38 AM)
Cơ hội và thách thức trong công tác An toàn lao động và bảo vệ môi trường ngành Công Thương (3/31/2023 10:24:29 AM)
Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại huyện Kim Thành và Nam Sách (2/13/2023 2:41:31 AM)
Tổ chức các hoạt động của ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới (2/6/2023 5:03:38 PM)
Công khai kết quả đo rung chấn giám sát ảnh hưởng nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh phường An Lạc, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh (11/18/2022 10:29:23 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong