SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/2/2018

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

6/3/2016 2:29:27 PM
Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã
Đến ngày 1-6, tất cả các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021...

Theo kết quả công bố, toàn tỉnh đã bầu được 433 đại biểu HĐND cấp huyện. Trong đó, 11 địa phương bầu đủ số đại biểu theo quy định. Riêng thị xã Chí Linh bầu thiếu 1 đại biểu. Trong tổng số 433 đại biểu HĐND cấp huyện, có 118 nữ, đạt tỷ lệ 27,25%. Tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi đạt 10,39%; đại biểu ngoài Đảng đạt 6,7%. Huyện Gia Lộc có nhiều đại biểu nữ nhất với 14 người; tiếp theo là TP Hải Dương, các huyện Bình Giang, Thanh Miện, mỗi nơi có 11 đại biểu nữ. Đáng chú ý là đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ này có trình độ từ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao. Một số địa phương đại biểu có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 90% như TP Hải Dương, các huyện Thanh Miện, Ninh Giang…

Toàn tỉnh đã bầu được 6.517 đại biểu HĐND cấp xã, thiếu 193 đại biểu so với số đại biểu được ấn định. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt xấp xỉ 24%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 0,34%, đại biểu trẻ tuổi 12,15%, đại biểu ngoài Đảng 14,43%...

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử các cấp, công tác bầu cử đã được thực hiện đúng thời gian, đúng quy trình, đúng luật, người dân có ý thức cao về quyền và nghĩa vụ của mình. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình diễn ra bầu cử được bảo đảm.

Nguồn Bài: baohaiduong.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách) (1/10/2018 2:39:28 PM)
Đặc sản Ổi Thanh Hà (11/21/2017 5:37:53 PM)
Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (9/20/2017 4:12:57 PM)
Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (7/21/2017 3:31:55 PM)
Nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa" (7/11/2017 1:19:17 PM)
Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (7/6/2017 8:57:48 AM)
Sở Công Thương xây dựng Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020 (6/23/2017 8:26:55 AM)
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 (4/27/2017 11:16:28 AM)
Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Hải Dương (12/22/2016 8:16:00 AM)
Thành tựu công nghiệp Hải Dương sau 20 năm tái lập tỉnh (12/21/2016 8:47:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son