SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 5/8/2020

Công khai ngân sách

7/9/2019 10:40:45 AM
Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương
Thực hiện thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ Thông báo số 1732/TB-STC ngày 17 tháng 6 năm 2018 của Sở Tài chính về việc xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018

Xem chi tiết công văn và biểu mẫu tại đây!

 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2019 (6/3/2020 3:23:27 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2019 (6/2/2020 11:44:46 AM)
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (3/31/2020 2:25:52 PM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Công Thương (2/4/2020 9:55:33 AM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2020 (2/3/2020 3:44:16 PM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương (1/10/2020 6:01:00 PM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương (1/18/2019 9:46:18 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son