SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 5/8/2020

Công khai ngân sách

2/4/2020 9:55:33 AM
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Công Thương
Căn cứ Thông báo số 100/TB-STC ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính về việc Thông báo kiểm tra phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngày 10 tháng 01 năm 2020 Sở Công Thương ban hành Quyết định số 61/QĐ-SCT về việc công khai số liệu dự toán năm 2020 đến các phòng và đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết xem tại đây!

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2019 (6/3/2020 3:23:27 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2019 (6/2/2020 11:44:46 AM)
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (3/31/2020 2:25:52 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2020 (2/3/2020 3:44:16 PM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương (1/10/2020 6:01:00 PM)
Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương (7/9/2019 10:40:45 AM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương (1/18/2019 9:46:18 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son