SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Công khai ngân sách

1/18/2019 9:46:18 AM
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
Căn cứ Thông báo số 115/TB-STC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Tài chính về việc Thông báo kiểm tra phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngày 16 tháng 01 năm 2019 Sở Công Thương ban hành Quyết định số 113/QĐ-SCT về việc công khai số liệu dự toán năm 2019 đến các phòng và đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết xem tại đây!

 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2019 (6/3/2020 3:23:27 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2019 (6/2/2020 11:44:46 AM)
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (3/31/2020 2:25:52 PM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Công Thương (2/4/2020 9:55:33 AM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2020 (2/3/2020 3:44:16 PM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương (1/10/2020 6:01:00 PM)
Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương (7/9/2019 10:40:45 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son