SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

10/21/2020 9:40:56 AM
Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, trưa 15.10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã bế mạc Hội nghị lần thứ 29. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 6;  thống nhất điều chỉnh tiêu đề dự thảo Báo cáo chính trị cũng là chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí bổ sung phương châm đại hội là: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển. Bổ sung phương hướng phát triển theo định hướng tăng tưởng xanh, với các trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Điều chỉnh 5 chỉ tiêu và bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế số, chính quyền số và xã hội số theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thay thế công trình trọng điểm: tuyến giao thông kết nối đường tỉnh 392 Hải Dương với đường tỉnh 386 Hưng Yên bằng tuyến đường trục Bắc-Nam huyện Thanh Miện (điểm đầu từ đường tỉnh 392 huyện Bình Giang, điểm cuối kết nối với đường tỉnh 396 đi Ninh Giang) mặt cắt ngang 62m, quy mô dự án giai đoạn đầu là 45m. Hiệu chỉnh một số số liệu kết quả đạt được; điều chỉnh, bổ sung một số đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phản ánh trung thực, toàn diện kết quả đạt được.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành thảo luận

BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo kiểm điểm như dự thảo lần 4 và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung làm sâu sắc và rõ thêm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước. Nhất trí với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân đã được chỉ ra. Nhất trí với 5 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ.

BCH Đảng bộ tỉnh cũng nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện có 5 Chương trình lớn như Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất, đó là: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học-công nghệ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030; Xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030; Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030; Bảo đảm an sinh xã hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030.

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất tổ chức đại hội trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27.10.2020, khai mạc vào sáng 26.10. BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với nội dung, chương trình làm việc của Đại hội, phương hướng dự kiến nhân sự tham gia các cơ quan của đại hội như Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình và giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện các văn bản để trình đại hội xem xét, quyết định theo Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương; khẩn trương tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh để in ấn phục vụ đại hội.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chia tay các đồng chí Phan Trọng Khánh, Đặng Thị Kim Thanh nghỉ hưu theo chế độ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông tin Bộ Chính trị đã nhất trí với phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Tiểu ban của Đại hội cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, khẩn trương thực hiện những nội dung công việc do BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đại hội trên tất cả các loại hình tuyên truyền để những ngày tổ chức đại hội thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân. Chú ý tuyên truyền đậm nét những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, những định hướng lớn, mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ tới để khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các Tiểu ban và các cơ quan tham mưu, giúp việc cho đại hội và tổ chức Đại hội cần phối hợp thật chặt chẽ, nhịp nhàng; khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công việc theo phân công. Thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để công việc được thông suốt.

 

Quang cảnh bế mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã sát cánh với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng tập thể BCH Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác. Đồng chí mong muốn những đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh không tái cử sẽ tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương, tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh, của địa phương. Những đồng chí tái cử tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt cùng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển...

Tại hội nghị đã có 7 đồng chí phát biểu thảo luận. Các ý kiến thảo luận đều đồng thuận cao với những đánh giá, kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ qua và các nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, nhân dân như dự thảo Báo cáo chính trị (lần 6) đã nêu. Các đại biểu khẳng định sự cần thiết bổ sung một số định hướng, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới và phải thực sự có quyết tâm chính trị cao để hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra như: thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp hữu cơ...

BCH Đảng bộ tỉnh đã chia tay 2 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Phan Trọng Khánh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; Đặng Thị Kim Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

 

Nguồn Bài: baohaiduong.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng “Smart Hải Dương” (8/23/2021 3:49:00 PM)
Toàn văn Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (7/8/2021 2:43:24 PM)
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (6/30/2021 9:46:34 AM)
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (5/31/2021 1:13:14 AM)
[Infographics] Cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định (5/25/2021 8:47:23 AM)
97,71% cử tri toàn tỉnh đi bầu cử (5/24/2021 4:36:10 AM)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (5/23/2021 10:00:35 AM)
Triển khai Hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (5/21/2021 10:00:51 AM)
Xây dựng kịch bản đối phó khi dịch bùng phát trên diện rộng trong ngày bầu cử (5/12/2021 10:46:07 AM)
Ba điểm mới trọng tâm của bầu cử Quốc hội khóa XV (5/4/2021 2:02:57 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son