SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 10/8/2020

Văn phòng

7/25/2017 11:15:41 AM
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Nhằm triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017, ngày vừa qua 24/7/2017 Giám đốc Sở Công Thương ban hành công văn số 1036/SCT-VP, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, với nội dung như sau:

- Chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

- Chủ động nghiên cứu, học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.

- Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Sở đã đề ra, tham gia đầy đủ các cuộc họp trong thành phần được mời dự và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đới với các cấp có thẩm quyền.

- Chấp hành nghiêm thời gian biểu làm việc mùa hè, mùa đông theo quy định của UBND tỉnh.

- Tích cực và chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung nêu trên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành./.

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (7/27/2020 8:26:18 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II (6/4/2019 4:46:47 PM)
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son