SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

7/25/2017 11:15:41 AM
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Nhằm triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017, ngày vừa qua 24/7/2017 Giám đốc Sở Công Thương ban hành công văn số 1036/SCT-VP, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, với nội dung như sau:

- Chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

- Chủ động nghiên cứu, học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.

- Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Sở đã đề ra, tham gia đầy đủ các cuộc họp trong thành phần được mời dự và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đới với các cấp có thẩm quyền.

- Chấp hành nghiêm thời gian biểu làm việc mùa hè, mùa đông theo quy định của UBND tỉnh.

- Tích cực và chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung nêu trên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành./.

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Sở Công Thương Hải Dương hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ với Bưu điện tỉnh (7/17/2017 9:47:28 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son