SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

8/1/2016 3:16:28 PM
Chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
Đảm bảo nguyên tắc “công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật” được quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 về việc đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình đổi mới và tiếp tục triển khai Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 04/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường. Vừa qua, Cục Quản lý thị trường đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường, góp phần đảm bảo hoạt động kiểm tra, đạt hiệu quả, đúng quy định pháp luật, theo đó:

1. Đảm bảo nguyên tắc “công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật” được quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

2. Thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn thực hiện, nội dung, trình tự thủ tục xây dựng, phê duyệt, ban hành kế hoạch kiểm tra, thông báo việc kiểm tra; quy định về xây dựng phương án kiểm tra, phương án tổ chức khám khi thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính; khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính được quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường; về thời hạn tạm giữ, kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

Đồng thời, thực hiện đúng quy định về quyền giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo quy định của Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan chức năng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Quản lý thị trường trong hoạt động kiểm tra; phân định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, tuyến trọng điểm; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng để nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

 

(Kiểm tra hàng hóa vi phạm)

Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực quản lý nhà nước đặc thù như tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn thực phẩm, sở hữu công nghiệp vv… mà chưa đủ căn cứ để xác định vi phạm hành chính, cơ quan Quản lý thị trường cần chủ động phối hợp ngay với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực có liên quan để xác định, chứng minh vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

4. Không kiểm tra, thanh tra chuyên ngành khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật; kết hợp nhiều nội dung trong một số kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. Phân công công chức quản lý địa bàn theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành phải có căn cứ thực tiễn gắn liền với yêu cầu quản lý nhà nước và chỉ đạo của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, tránh tùy tiện, qua loa, đại khái gây lãng phí nhân lực, vật lực và gây mất bình đẳng đối với tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Kiểm tra đột xuất; khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính; khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính phải có căn cứ theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BCT. Công chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người giao nhiệm vụ về Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh thông tin của mình. Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra có trách nhiệm xây dựng, ban hành, giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về phương án kiểm tra được xây dựng dựa trên các căn cứ theo đúng quy định./

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (Chi cục Quản lý thị trường)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của Chi cục QLLT (5/30/2018 4:44:03 PM)
Sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 13/CT-BCT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh LPG (5/2/2018 11:55:45 AM)
Phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020" (4/16/2018 9:00:26 AM)
Một số nét chính kết quả công tác quản lý thị trường năm 2017 (2/2/2018 9:26:32 AM)
Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (12/1/2017 10:33:37 AM)
Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 (10/30/2017 10:00:53 AM)
Công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm sau 10 năm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực (10/19/2017 4:08:39 PM)
Kết quả kiểm tra liên ngành thị trường Tết Trung thu năm 2017 (10/19/2017 10:31:11 AM)
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (10/3/2017 10:31:49 AM)
Kết quả công tác QLTT tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 (9/29/2017 10:06:55 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son