SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/1/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

6/22/2017 9:29:10 AM
Sở Công Thương đề xuất phê duyệt trên 2 tỷ đồng cho 14 đề án khuyến công năm 2017
Ngày 13/6/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị thẩm định các chương trình, đề án khuyến công địa phương năm 2017.

Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định, đại diện phòng Quản lý công nghiệp và Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để tham gia vào các đề án. Hội nghị đã thông qua 14 đề án khuyến công đảm bảo đủ các điều kiện về đối tượng, nội dung hoạt động khuyến công, danh mục ngành nghề được hưởng, mức hỗ trợ theo đúng quy định của Nghị định số 45/2012 ngày 21/5/2015 về khuyến công và Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Phòng Quản lý công nghiệp đã cùng với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các đề án và báo cáo Giám đốc Sở.

Ngày 19/6/2017, Sở Công Thương có tờ trình đề nghị Sở Tài chính Hải Dương thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 14 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ cho các đề án là 2.096.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng). 

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN và Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu (5/30/2017 3:23:18 PM)
Công nhận 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016 (4/4/2017 10:12:35 AM)
Tôn vinh 11 nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2016 (3/23/2017 2:38:42 PM)
Hỗ trợ doanh nghiệp mua sắm máy móc phục vụ sản xuất (1/18/2017 1:40:54 PM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016 (11/30/2016 5:21:20 PM)
Hội chợ triển lãm và bình chọn hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Phía Bắc năm 2016. (10/12/2016 1:52:55 PM)
Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III (10/11/2016 10:03:26 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son