SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 22/1/2018

Thông tin vải thiều

6/13/2016 9:03:00 AM
CẬP NHẬT GIÁ VẢI THIỀU HÀNG NGÀY
Giá vải thiều hàng ngày của huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh.

Ngày

Vải Thanh Hà loại I

Vải Chí Linh loại I

ĐVT

 

Bán buôn

Bán lẻ

Bán buôn

Bán lẻ

đ/1kg

13/6

25.000

35.000

20.000

30.000

-

14/6

20-25.000

30.000

20.000

27.000

-

15/6

20.000

30.000

25.000

35.000

-

16/6

20-25.000

30.000

25.000

35.000

-

17/6

18-20.000

25-27.000

18.000

23.000

-

18/6

17.000

23.000

17-18.000

22.000

-

19/6

17.000

23.000

15-16.000

20.000

-

20/6

15-17.000

20-25.000

14-18.000

22.000

-

21/6

15-17.000

20-25.000

14-16.000

20-25.000

-

22/6

15-16.000

18-20.000

12-15.000

20.000

-

23/6

15-17.000

18-20.000

10-12.000

15-17.000

-

24/6

15-17.000

18-20.000

10-12.000

15-18.000

-

25/6

14-16.000

18-20.000

12-13.000

16-19.000

-

26/6

15-17.000

18-20.000

11-13.000

16-18.000

-

27/6

15-16.000

18-19.000

12.000

18.000

-

28/6

15-17.000

18-20.000

12-13.000

16-18.000

-

29/6

16-17.000

19-20.000

15-16.000

19-22.000

-

30/6

16-18.000

20-22.000

16-17.000

20-22.000

-

01/7

19-20.000

22-25.000

16-17.000

20-22.000

-

02/7

19-20.000

22-25.000

16-17.000

20-22.000

-

03/7

19-20.000

22-26.000

15-16.000

22-25.000

-

04/7

24-25.000

27-28.000

15-16.000

22-25.000

-

05/7

24-25.000

27-28.000

15-16.000

22-24.000

-

06/7

23-25.000

26-27.000

 

 

-

07/7

25.000 

27-29.000 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Rộng đường xuất khẩu vải quả sang Australia (7/3/2017 9:05:25 AM)
Xuất qua cửa khẩu Tân Thanh khoảng 150 tấn vải tươi/ngày (6/28/2017 9:28:59 AM)
BẢNG GIÁ QUẢ VẢI HÀNG NGÀY (6/19/2017 9:05:44 AM)
Gần 50% lượng vải sớm được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc (6/12/2017 10:52:21 AM)
Mùa vải thiều Thanh Hà bội thu (6/6/2017 7:49:34 AM)
Lô vải thiều đầu vụ 1.200kg xuất khẩu sang Úc (5/31/2017 4:44:59 PM)
Thanh Hà hồ hởi được mùa vải sớm (5/25/2017 4:00:29 PM)
Vải sớm Thanh Hà được mùa, giá cao hơn năm ngoái (5/24/2017 8:28:39 AM)
Thu hoạch vải sớm ở huyện Thanh Hà, tín hiệu cho mùa vải vui (5/16/2017 11:47:44 AM)
Thanh Hà được mùa vải sớm (5/15/2017 9:55:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son