SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/2/2019

Thông tin vải thiều

6/13/2016 9:03:00 AM
CẬP NHẬT GIÁ VẢI THIỀU HÀNG NGÀY(Năm 2016)
Giá vải thiều hàng ngày của huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh.

Ngày

Vải Thanh Hà loại I

Vải Chí Linh loại I

ĐVT

 

Bán buôn

Bán lẻ

Bán buôn

Bán lẻ

đ/1kg

13/6

25.000

35.000

20.000

30.000

-

14/6

20-25.000

30.000

20.000

27.000

-

15/6

20.000

30.000

25.000

35.000

-

16/6

20-25.000

30.000

25.000

35.000

-

17/6

18-20.000

25-27.000

18.000

23.000

-

18/6

17.000

23.000

17-18.000

22.000

-

19/6

17.000

23.000

15-16.000

20.000

-

20/6

15-17.000

20-25.000

14-18.000

22.000

-

21/6

15-17.000

20-25.000

14-16.000

20-25.000

-

22/6

15-16.000

18-20.000

12-15.000

20.000

-

23/6

15-17.000

18-20.000

10-12.000

15-17.000

-

24/6

15-17.000

18-20.000

10-12.000

15-18.000

-

25/6

14-16.000

18-20.000

12-13.000

16-19.000

-

26/6

15-17.000

18-20.000

11-13.000

16-18.000

-

27/6

15-16.000

18-19.000

12.000

18.000

-

28/6

15-17.000

18-20.000

12-13.000

16-18.000

-

29/6

16-17.000

19-20.000

15-16.000

19-22.000

-

30/6

16-18.000

20-22.000

16-17.000

20-22.000

-

01/7

19-20.000

22-25.000

16-17.000

20-22.000

-

02/7

19-20.000

22-25.000

16-17.000

20-22.000

-

03/7

19-20.000

22-26.000

15-16.000

22-25.000

-

04/7

24-25.000

27-28.000

15-16.000

22-25.000

-

05/7

24-25.000

27-28.000

15-16.000

22-24.000

-

06/7

23-25.000

26-27.000

 

 

-

07/7

25.000 

27-29.000 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Năm 2018, thị trường tiêu thụ vải quả trong nước và xuất khẩu chuyển biến tích cực (1/15/2019 2:18:00 PM)
Hải Dương thành công lớn trong tiêu thụ vải thiều năm 2018 (7/27/2018 8:21:06 PM)
BẢNG GIÁ VẢI HÀNG NGÀY (6/29/2018 9:41:39 AM)
Hapro tổ chức ‘Tuần lễ Vải Thiều Thanh Hà – Hải Dương tại Hà Nội’ (6/15/2018 2:17:33 PM)
“Soi” smartphone, ra ngay vải Thanh Hà xịn (6/14/2018 8:36:05 AM)
Vải thiều Thanh Hà: Đột phá trong xúc tiến thương mại, tiêu thụ (6/11/2018 10:17:30 AM)
Lễ hội vải thiều Thanh Hà: Rước khách về tận vườn tự hái vải và mua (6/11/2018 9:55:22 AM)
Tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải (6/7/2018 11:33:46 AM)
Đảm bảo an toàn giao thông trong việc vận chuyển và tiêu thụ vải thiều (6/5/2018 1:53:33 PM)
Hải Dương- Đưa vải thiều Thanh Hà trở thành sản phẩm du lịch (6/5/2018 7:59:25 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son