SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

Điện lực, Năng lượng

5/23/2019 10:22:08 AM
Cấp lại Thẻ an toàn điện
.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Người sử dụng lao động đề nghị cấp lại thẻ an toàn điện nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương..

- Đối với trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Trả kết quả cho người sử dụng lao động.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;

+ 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.

h) Lệ phí: Không quy định.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:không

          k) Yêu cầu điều kiện: Không

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ban hành 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 (12/29/2020 9:52:44 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV (10/30/2020 4:18:20 PM)
Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV (10/30/2020 10:19:59 AM)
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV (10/30/2020 10:18:29 AM)
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV (10/30/2020 10:16:07 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW (10/30/2020 10:15:16 AM)
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW (10/30/2020 10:13:51 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện (10/30/2020 10:12:05 AM)
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện (10/30/2020 10:06:20 AM)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện (5/23/2019 10:47:12 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son