SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

9/15/2022 4:01:17 PM
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
.
 

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

- UBND cấp huyện nộp hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm; tổng hợp, tham mưu Hội đồng bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính

- Qua Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương;

- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (theo mẫu tại phụ lục 01 Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (theo mẫu tại phụ lục 02 Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương) kèm theo 03 ảnh màu, cỡ tối thiểu (10x15cm) của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên từ trên xuống);

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho các sản phẩm và các giấy tơ liên quan khác;

-  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị;

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu tại phụ lục 05 Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương).

Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện thì cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND cấp huyện xem xét, có văn bản đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp tỉnh, phù hợp với kế hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở công nghiệp nông thôn.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Phí, Lệ phí: không

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01, 02, 05 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT, cụ thể:

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn;

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường;

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;

+ Tiêu chí khác.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

.

Tải biểu mẫu tại đây: phụ lục 1phụ lục 2;   phụ lục 5

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương (9/15/2022 4:07:33 PM)
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (9/15/2022 4:01:17 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son