SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp

5/24/2019 10:04:43 AM
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.
.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

          - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

          - Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân , Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

  - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường để thẩm định, tổ chức huấn luyện, kiểm tra. Trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.

          - Thu lệ phí và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

          b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

          - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012).

- Bản sao có chứng thực (Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn) hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (Đối với trường hợp nộp trực tiếp) Giấy phép lái xe phù hợp với loại giao thông cơ giới đường bộ sử dụng để vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

- 02 ảnh cỡ 3 x 4 cm của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm hết hiệu lực thi hành tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công Thương trước 30 ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân

          e) Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

          h) Phí, lệ phí: không

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012).

          k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Được huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;
         -  Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành;

         - Được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với hàng công nghiệp nguy hiểm vận chuyển theo quy định hiện hành về an toàn lao động.

          l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt; Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

          - Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

          - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

          - Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (6/8/2020 4:03:12 PM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (6/8/2020 4:00:43 PM)
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (6/8/2020 3:54:06 PM)
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (6/8/2020 9:38:58 AM)
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (6/8/2020 9:38:58 AM)
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (6/8/2020 9:27:42 AM)
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (5/24/2019 4:40:53 PM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (5/24/2019 4:37:31 PM)
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (5/24/2019 4:34:54 PM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (5/24/2019 4:31:34 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son