SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Thủ tục hành chính cấp huyện

10/19/2014 4:21:12 PM
Lĩnh vực thương mại lưu thông
.

1. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

4. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

* Xem nội dung chi tiết tại đây!

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (10/19/2014 4:18:07 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son