SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 29/5/2022

Công tác Đảng

7/28/2021 3:39:22 PM
Các chi bộ cơ sở cần tăng cường thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid- 19
Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
 
Thực hiện Công văn số 138-CV/ĐUK ngày 25/5/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của các cấp trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại cơ quan, đơn vị.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong chi bộ nêu cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực công tác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế góp phần bảo đảm mục tiêu “vừa phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang sinh sống, công tác trên địa bàn thành phố Hải Dương chấp hành nghiêm các quy định của cấp ủy, chính quyền thành phố về các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Dương.

3. Thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức về nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, không chủ quan, lơ là trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng; thực hiện tốt việc tiêm vắc - xin ngừa Covid - 19; tham gia lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú; tích cực ủng hộ, quyên góp, hỗ trợ các hoạt động phòng chống Covid -19 do tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

4. Tiếp tục phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại nơi làm việc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

5. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Tổ An toàn Covid - 19 trong cơ quan, đơn vị; chủ động nắm bắt, phát hiện, yêu cầu các đối tượng ho, sốt, khó thở phải đi lấy mẫu xét nghiệm ngay tại các cơ sở y tế và có biện pháp phòng ngừa các nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) (3/29/2022 5:04:29 PM)
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2/14/2022 2:17:25 AM)
Đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (1/28/2022 8:26:48 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng năm 2022 (1/19/2022 9:39:44 AM)
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” (10/13/2021 8:47:42 AM)
Đảng bộ Sở Công Thương triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí mới ban hành (9/20/2021 3:33:57 PM)
Rà soát và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (9/20/2021 9:35:37 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (9/14/2021 8:00:13 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) (8/26/2021 11:22:58 AM)
Đồng chí Trần Văn Hảo được chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020- 2025 (6/29/2021 5:12:26 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son