SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Điện lực - Năng lượng

12/28/2016 9:29:25 AM
Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035
Ngày 19/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4930/QĐ-BCT, phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV

Theo đó, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV gồm các nội dung chính sau:

Về định hướng phát triển: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của vùng và từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện, độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao. Xây dựng các đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất; thực hiện việc hiện đại hóa và ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, thị xã, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

Về mục tiêu: Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2016-2020 là 8-8,5%/năm; giai đoạn 2021-2025 là 7-7,3%/năm; giai đoạn 2026-2035 là 7-7,2%/năm. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - chính trị và an sinh,  xã hội. Xác định phương án đấu nối của các nhà máy điện trong tỉnh vào hệ thống điện quốc gia, đảm bảo khai thác hiệu quả nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực.

Lưới điện trong Quy hoạch gồm: Lưới điện 220 kV, lưới điện 110 kV, lưới điện trung áp giai đoạn 2016-2025, lưới điện hạ áp giai đoạn 2016-2025 và năng lượng tái tạo.

Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch cho giai đoạn 2016-2025 là: 15.647,4 tỷ đồng. Trong đó: Lưới 220 kV là: 2.792,7 tỷ đồng; lưới 110 kV là: 4.109,1 tỷ đồng; lưới trung, hạ áp là: 8.745,6 tỷ đồng

UBND tỉnh Hải Dương sẽ chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức, triển khai, lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung, hạ áp sau các trạm 110 kV để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung áp nhằm tiết kiệm vốn dầu tư và giảm tổn thất điện năng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc giam Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các nhà đầu tư phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Hải Dương cùng thực hiện./.

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả việc hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid -19 (6/22/2020 7:30:48 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Giờ trái đất 2020 (3/13/2020 4:07:49 PM)
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/24/2019 8:06:00 AM)
Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp Thẻ an toàn điện (11/14/2019 10:37:51 AM)
Kết quả Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 (4/2/2019 11:39:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch chiến dịch Giờ trái đất 2019 (3/11/2019 11:07:57 AM)
Kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 2018 (12/19/2018 4:13:59 PM)
Kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (9/28/2018 11:22:01 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2018 (8/14/2018 10:44:41 AM)
Kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở (6/15/2018 11:58:58 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son