SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

12/18/2018 9:46:42 AM
Công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018
Đây là lần thứ 4 tỉnh Hải Dương tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh được các cơ sở CNNT và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng và nhiệt tình tham gia.
 
Trong những năm qua, Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm để mở rộng sản xuất, kinh doanh ra thị trường trong nước và xuất khẩu.

Do vậy, việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Hải Dương những năm qua là rất cần thiết, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh có giá trị cao, có khả năng phát triển, mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương để tiếp tục duy trì và phát triển làng nghề, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Đây là lần thứ 4 tỉnh Hải Dương tổ chức Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh được các cơ sở CNNT và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng và nhiệt tình tham gia, cụ thể qua các kỳ như sau:

- Năm 2012: 96 sản phẩm của 41 cở sở thuộc 10 huyện, thị, thành phố tham gia bình chọn có 40 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

- Năm 2014: 66 sản phẩm của 29 cở sở thuộc 8 huyện, thị, thành phố  tham gia bình chọn có 52 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

- Năm 2016: 81 sản phẩm của 27 cở sở thuộc 5 huyện, thị, thành phố tham gia bình chọn có 40 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Để tiếp tục lựa chọn các sản phẩm CNNT tiêu biểu có chất lượng, có giá trị kinh tế cao, giúp các cơ sở, doanh nghiệp làng nghề bảo tồn và phát triển làng nghề, ngày 06/4/2018, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 996/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2018. Sở Công Thương Hải Dương giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện Đề án Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2018.

Ngay sau khi triển khai tổ chức Hội nghị Kế hoạch Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp UBND, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố trong tỉnh tiến hành hướng dẫn các cơ sở CNNT lập hồ sơ đăng ký bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Công Hải Dương tham quan các sản phẩm đăng ký bình chọn 

Ngày 27/11/2018, Trung tâm đã tổ chức trưng bày tại Nhà Triển lãm tỉnh 135 sản phẩm CNNT thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố của 36 cơ sở, doanh nghiệp đăng ký Bình chọn SPCNNT tiêu biểu cấp tỉnh theo 3 nhóm sản phẩm:

- Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 116 sản phẩm;

- Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 04 sản phẩm;

- Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống: 15 sản phẩm.

Hội đồng Bình chọn cùng Ban Giám khảo đã tiến hành chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn và lựa chọn được 40 sản phẩm đạt trong tổng số 135 sản phẩm của 36 cơ sở đăng ký tham gia để trình UBND tỉnh xem xét và công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2018.
Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4698/QĐ-UBND về công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. Các sản phẩm trên sẽ tiếp tục tham gia bình chọn cấp khu vực và quốc gia.

Nguồn Bài: Trần Phương Nam

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (1/2/2020 9:19:24 AM)
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 (9/24/2019 9:14:25 AM)
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (9/12/2019 10:02:30 AM)
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (6/26/2019 2:08:10 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son