SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

6/2/2020 8:03:53 AM
Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ)
Sự kiện là cơ hội và điều kiện tốt để truyền thông sâu rộng tới công đồng doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thể hiện được tính chủ động, tự cường thích ứng trong hội nhập của doanh nghiệp...
 
Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và Nghị quyết số 50 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Hưởng ứng và tuyên truyền Năm ASEAN 2020 với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” gồm 5 nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, không chỉ cho năm 2020 mà còn hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn, trong đó: (1) đóng góp tích cực cho môi trường hòa bình, an ninh và và ổn định ở khu vực; (2) thúc đẩy phát triển thịnh vượng trên cơ sở liên kết và kết nối khu vực , nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0; (3) thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; (4) đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, phát huy vai trò, đóng góp của ASEAN trong cộng đồng quốc tế; (5) nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ASEAN (Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về năm Chủ tịch ASEAN 2020).

Nằm trong Chương trình Hưởng ứng và tuyên truyền Năm ASEAN 2020, Hội Phát triển hợp tác kinh tế - ASEAN tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) thích ứng Cách mạng công nghiệp 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng” nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống nhân văn, mến khách, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam được gặp gỡ, trao đổi với các đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN và ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ), để chia sẻ kinh nghiệm thích ứng CMCN 4.0, hợp tác đầu tư và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Sự kiện này là cơ hội và điều kiện tốt để truyền thông sâu rộng tới công đồng doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thể hiện được tính chủ động, tự cường thích ứng trong hội nhập của doanh nghiệp và sự nhiệt thành hưởng ứng các sự kiện lớn của đất nước, mang lại lợi ích về nhiều mặt trong đời sống xã hội của cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Sự kiện dự kiến tổ chức vào ngày 29/8/2020 (thứ 7) với 3 hoạt động chính như sau:

1. Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN +3 thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng”;

2. Doanh nghiệp, doanh nhân tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

3. Biểu dương Doanh nhân, doanh nghiệp trong khối ASEAN + 3 có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu.

Sở Công Thương Hải Dương thông báo và đề nghị các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp giới thiệu, đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự Diễn đàn và đăng ký tham gia truyền thông quảng bá thương hiệu trong Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 thích ứng Cách mạng công nghiệp 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng”.

Mọi thông tin đăng ký tham gia Chương trình, các Hội và doanh nghiệp liên hệ:

 Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

14A Bắc Sơn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 Điện thoại: 0220 3857998;  Fax: 0220 3853899

Nguồn Bài: Bùi Thị Thúy Giang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí (6/25/2020 9:27:08 AM)
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” (6/16/2020 9:50:22 AM)
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (6/13/2020 10:55:23 AM)
Hải Dương tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 (6/8/2020 8:38:11 AM)
Công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 (5/25/2020 10:53:27 AM)
Sở Công Thương Hải Dương hiện đại hóa hành chính (5/22/2020 2:41:02 PM)
Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2020 (5/21/2020 3:05:03 PM)
Mời tham gia các khóa tập huấn về cam kết Hiệp định EVFTA (5/20/2020 4:41:17 PM)
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020 (5/11/2020 9:34:24 AM)
Phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (4/2/2020 10:02:28 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son