SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

6/15/2017 9:17:01 AM
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương 60 năm hình thành và phát triển
Thông qua hoạt động thực tiễn, có thể khẳng định rằng QLTT là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của quản lý nhà nước về kinh tế, nhất là trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường hiện nay...

Cách đây 60 năm, ngày 03/7/1957, Ban QLTT Trung ương và Ban chỉ đạo QLTT các tỉnh, thành phố, khu tự trị đã được thành lập theo Nghị định số 290-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đây là tiền thân của hệ thống tổ chức lực lượng Quản lý thị trường hiện nay. Ban QLTT Trung ương ra đời với nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu chủ trương, chính sách quản lý thị trường, chống đầu cơ tích trữ, chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách trong phạm vi cả nước. Ban QLTT các tỉnh, thành phố, khu tự trị có nhiệm vụ giúp Uỷ ban hành chính địa phương ( nay là UBND tỉnh, thành phố) chỉ đạo công tác QLTT trong địa phương mình theo chủ trương, chính sách của Chính phủ. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của lực lượng QLTT.

Ban QLTT Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu chủ trương, chính sách quản lý thị trường, chống đầu cơ tích trữ; chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách đó trong phạm vi toàn quốc. Các Ban Quản lý thị trường thành phố, tỉnh và khu tự trị có nhiệm vụ giúp Uỷ ban hành chính địa phương chỉ đạo quản lý thị trường địa phương mình theo chủ trương, chính sách của Chính phủ. Ban QLTT Trung ương và các địa phương đã tích cực, chủ động, triển khai nhiệm vụ thu được những kết quả quan trọng, góp phần giữ ổn định thị trường nhằm bảo đảm những nhu cầu cơ bản của sản xuất và đời sống trong các giai đoạn khắc phục, cải tạo và xây dựng kinh tế ở miền Bắc, đồng thời đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Với mô hình này, ngay từ đầu lực lượng QLTT đã được hình thành theo hướng tổ chức chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương góp phần quan trọng giữ vững và ổn định thị trường, duy trì kỷ cương phép nước nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản của sản xuất và đời sống. Đối với tỉnh Hải Dương, ngay sau khi Ban chỉ đạo QLTT Trung ương được thành lập, tại tỉnh Hải Dương cũ (năm 1968 hợp nhất tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng cũ), Ban QLTT cũng sớm được thành lập với nhiệm vụ giúp ủy ban hành chính tỉnh chỉ đạo công tác QLTT theo chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ban do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh làm Trưởng Ban.

Năm 1992, thực hiện Nghị định số 398/HĐBT về việc tổ chức chỉ đạo công tác QLTT, UBND tỉnh Hải Hưng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về QLTT chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo QLTT) trên cơ sở chuyển toàn bộ phòng QLTT thuộc Sở Thương mại và Du lịch, cán bộ thuộc một số Sở, ngành liên quan. Ban do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Hưng làm Trưởng Ban, có 01 Phó Ban Thường trực, và các Uỷ viên. Bộ phận thường trực có 18 cán bộ, nhân viên, cơ cấu tổ chức gồm  02 phòng chuyên môn (phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ, Tổ chức - Hành chính) và 02 Đội QLTT. Cơ sở vật chất có 01 nhà 2 tầng và 02 dãy nhà cấp 4 (thuộc Ty thương nghiệp cũ), 01 xe ô tô cũ loại 12 chỗ.

Sự kiện pháp lý quan trọng đối với lực lượng QLTT là ngày 23 tháng 01 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/CP quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, hệ thống tổ chức của lực lượng QLTT trong đó xác định: “QLTT là lực lượng chuyên trách được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh các hành vi vi phạm luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước”.

Đến năm 1995, tại Hải Hưng do nhiều đặc thù riêng nên Ban chỉ đạo QLTT chưa chuyển ngay sang mô hình Chi cục QLTT thuộc Sở Thương mại và Du lịch theo quy định tại Nghị định 10/ CP mà vẫn hoạt động theo mô hình trước đó. Đến năm 1997 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tách tỉnh Hải Hưng thành tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Tổ chức của Ban Chỉ đạo QLTT tỉnh Hải Hưng cũng có nhiều biến động lớn, được tách ra 02 đơn vị, QLTT Hải Dương sau chia tách còn 25 cán bộ nhân viên. Đến năm 1999, Chi cục QLTT Hải Dương mới chính thức được thành lập trên cơ sở chuyển toàn bộ cơ quan thường trực, văn phòng Ban chỉ đạo QLTT thành Chi cục QLTT.

Trải qua 60 năm hoạt động và phát triển, tổ chức QLTT đã nhiều lần thay đổi nhưng vẫn tồn tại với tư cách là một tổ chức chuyên ngành và từng bước trưởng thành về mọi mặt, nhất là về xây dựng lực lượng trong suốt chặng đường lịch sử đó, dù phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều điều kiện về cơ sở vật chất lẫn tinh thần của các Bộ, các ngành Trung ương, Cục QLTT và đặc biệt là của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các Sở, Ban, ngành các địa phương trong tỉnh và lực lượng QLTT các tỉnh bạn, lực lượng QLTT tỉnh Hải Dương đã không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về chất và lượng, đáp ứng và hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ chính trị được giao. Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương hiện nay có 144 kiểm soát viên, nhân viên; Ngạch kiểm soát viên chính có 03 đồng chí; ngạch Kiểm soát viên và tương đương có 52 đồng chí. Trong đó 09 đồng chí có trình độ trên Đại học, 46 đồng chí có trình độ Đại học; 06 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 49 đồng chí có trình độ trung cấp và tương đương. Có 14 đồng chí có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cơ cấu tổ chức gồm 01 Chi cục trưởng, 04 Phó Chi cục trưởng; 04 phòng chuyên môn giúp việc là các phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính- Kế toán, Thanh tra - Pháp chế, Tổng hợp - Nghiệp vụ và 09 đội QLTT quản lý trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố.

(Lãnh đạo, cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương)

Đứng trước tình hình mới, lực lượng QLTT Hải Dương đã chủ động sáng tạo đổi mới công tác quản lý điều hành, bám sát chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh hoạt động truyên truyền, phổ biến và hướng dẫn những quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phát huy được truyền thống tốt đẹp, nêu cao được ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết và sáng tạo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 20 năm qua, từ năm 1997 đến nay, Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương đã tổ chức kiểm tra và xử lý trên 23.000 vụ việc, trong đó: Trên 4.000 vụ vi phạm hàng lậu; 7.700 vụ vi phạm hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm nhãn hàng hóa; 9.300 vụ vi phạm về đăng ký kinh doanh, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm và các hành vi vi phạm khác. Tổng trị giá thu phạt và bán hàng tịch thu 50,6 tỷ đồng. Tổng trị giá hàng giả, hàng cấm, vi phạm quyền SHTT, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa vi phạm bị xử lý gần 30 tỷ đồng.

Trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành, với nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Lực lượng QLTT cả nước nói chung và QLTT Hải Dương nói riêng đã góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội: Ổn định thị trường, thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động thương mại - dịch vụ, chống các hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và các hành vi sản xuất, kinh doanh trái phép khác; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vai trò, vị thế của lực lượng QLTT không ngừng được nâng lên; doanh nghiệp và người tiêu dùng tin tưởng, nhân dân đồng tình ủng hộ; được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương và xem là lực lượng chủ công trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, trong những năm qua, Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban 127/TW (nay là Ban 389), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương khen tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương lao động Hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, Cờ thi đua của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác...

Thông qua hoạt động thực tiễn, có thể khẳng định rằng QLTT là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của quản lý nhà nước về kinh tế, nhất là trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường hiện nay. QLTT là một nhiệm vụ quan trọng khó khăn, phức tạp vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính lâu dài. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước ngày càng phát triển, thị trường hàng hoá hết sức phong phú và đa dạng. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng QLTT ngày càng lớn; đòi hỏi người cán bộ công chức QLTT không ngừng học tập, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với truyền thống tốt đẹp của lực lượng QLTT và với ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công chức, nhân viên, Chi cục QLTT Hải Dương sẽ luôn đoàn kết, sẵn sàng đảm đương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi cục ngày càng lớn mạnh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói riêng và của đất nước nói chung./.

Nguồn Bài: Chi cục Quản lý thị trường

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Nâng cao kỹ năng phân biệt "hàng thật - hàng giả" - giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả (9/7/2018 9:44:49 AM)
Chi cục QLTT Hải Dương xử lý 123 vụ vi phạm trong tháng 7/2018 (8/6/2018 9:35:45 AM)
Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của Chi cục QLLT (5/30/2018 4:44:03 PM)
Sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 13/CT-BCT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh LPG (5/2/2018 11:55:45 AM)
Phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020" (4/16/2018 9:00:26 AM)
Một số nét chính kết quả công tác quản lý thị trường năm 2017 (2/2/2018 9:26:32 AM)
Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (12/1/2017 10:33:37 AM)
Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 (10/30/2017 10:00:53 AM)
Công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm sau 10 năm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực (10/19/2017 4:08:39 PM)
Kết quả kiểm tra liên ngành thị trường Tết Trung thu năm 2017 (10/19/2017 10:31:11 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son