SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 26/9/2018

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

10/10/2017 10:00:24 AM
11 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương trong 3 tháng cuối năm 2017
Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện các cơ chế, chính sách mới, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương… là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm nay.

9 tháng năm 2017, Sở Công Thương Hải Dương đã đạt được những kết quả tốt trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó duy trì tốt công tác quản lý nhà nước về sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại; tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nghị quyết của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực ngành Công Thương và triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội.

Trong 9 tháng qua, Sở Công Thương đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng, triển khai và hoàn thành việc rà soát, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành. Tiếp tục thực hiện thường xuyên công tác cải cách hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở đã giảm so với quy định; cán bộ, công chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 (Ảnh TT-TT)

Công tác thanh tra, quản lý thị trường được tăng cường, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần làm trong sạch thị trường; đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thụ hưởng các đề án khuyến công năm 2017 được UBND tỉnh phê duyệt (Năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt 18 đề án khuyến công); tham dự bình chọn và Lễ tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia 2017 do Bộ Công Thương tổ chức, tỉnh Hải Dương vinh dự có 04 sản phẩm được tôn vinh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được trong những tháng qua và tăng cường thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, Sở Công Thương Hải Dương xây dựng các giải pháp và tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện các cơ chế, chính sách mới, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương; Tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu triển khai các nhiệm vụ còn lại thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2017 theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

2. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; vi phạm về giá bán hàng hóa, kinh doanh hàng không đảm bảo ATVSTP, bán hàng đa cấp.... phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Tập trung phối hợp các ngành, địa phương quản lý có hiệu quả việc sản xuất kinh doanh rượu, phân bón vô cơ, gia súc, gia cầm, kinh doanh than, xăng dầu...

3. Tích cực hoàn thiện trình UBND tỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình của ngành đảm bảo tiến độ đã đề ra như: Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch luân chuyển chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Xây dựng về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở và đơn vị trực thuộc…

4. Tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương.

5. Tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn, thẩm định, cấp phép và kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhất là đối với xăng dầu, điện, LPG, than, rượu, thuốc lá,...

6. Nắm sát nhu cầu, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hóa giúp các doanh nghiệp, cá nhân nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh và kịp thời báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh; phối hợp các ngành từng bước hình thành chuỗi kết nối sản xuất- tiêu thụ theo cơ chế thị trường.

7. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020. Tập trung xúc tiến thương mại các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm CNNT, làng nghề. Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

8. Nâng cao hiệu quả công tác khuyến công Trung ương và địa phương theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế quản lý kinh phí khuyến công của UBND tỉnh. Tăng cường công tác tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới trên địa bàn tỉnh.

9. Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tiếp tục triển khai Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp; Tham mưu xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phân công, phân cấp và ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo Nghị định số 68/2017/NĐ- CP; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, dự thảo quy định về chuyển đổi mô hình quản lý chợ...

10. Tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ và có hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Sở Công Thương là Cơ quan thường trực.

11. Tích cực thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; áp dụng mô hình khung trong hoạt động quản lý nhà nước tại Sở và các đơn vị trực thuộc; cải tiến tác phong, lề lối làm việc và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (TTXTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hành, tỏi Kinh Môn - Thương hiệu được khách hàng ưa chuộng (9/25/2018 4:43:26 PM)
Kết quả giải quyết TTHC của Sở Công Thương quý III năm 2018 (9/24/2018 10:35:15 AM)
Doanh nghiệp Việt Nam 'chuộng' nhất đối tác Đông Á Thái Bình Dương (9/20/2018 8:30:46 AM)
Ứng phó, xử lý những tình huống cơn bão số 5 (9/14/2018 8:27:27 AM)
Diễn đàn “Khảo sát đánh giá chất lượng doanh nghiệp hội nhập CPTPP” (9/13/2018 9:00:52 AM)
Na Chí Linh phát triển thương hiệu bằng sản xuất sạch theo quy trình VietGap (8/31/2018 6:29:59 PM)
Bất chấp giá điện thấp, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về điện mặt trời (8/31/2018 7:31:00 AM)
Nhân rộng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (8/24/2018 7:16:44 PM)
Mời tham dự Hội nghị Đối tác phát triển hàng Việt (8/20/2018 5:00:10 PM)
Hải Dương tích cực hội nhập kinh tế quốc tế (8/17/2018 5:00:11 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son