SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 5/8/2020

Bảo vệ quyền lợi NTD

11/12/2014 12:00:00 AM
Nhìn lại 3 năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Nhìn lại 3 năm thực hiện Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Vừa qua, được sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam - Vinastas – đã phối hợp với Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương và Dự án EU-MULTRAP đã tổ chức Hội thảo “Nhìn lại 3 năm thực hiện Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Hội thảo được diễn ra trong 01 ngày tại Khách sạn Kim Liên Hà Nội với sự tham gia của đại diện một số ngành ở TW và địa phương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, tổ chức xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các địa phương từ hà Tĩnh trở ra.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Quản lý cạnh đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Báo cáo nêu rõ, kể từ khi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể có liên quan, trong đó trọng tâm là quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Trong quá trình triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến được triển khai rộng khắp với hình thức phong phú, đa dạng. Công tác kiểm soát Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung (một quy định mang tính đột phá trong pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam nhằm bảo vệ người tiêu dùng với tư cách là bên yếu thế trong giao dịch) đã được triển khai thực hiện có hiệu quả; hầu hết các nội dung vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trong Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung đã được loại bỏ tạo nên sự thay đổi đáng kể theo hướng cân bằng lợi ích giữa các bên và bảo vệ tối đa bên yếu thế là người tiêu dùng khi tham gia giao dịch. Công tác tiếp nhận, giải quyết các phản ánh của người tiêu dùng được chú trọng và đạt hiệu quả cao cả ở cấp TW - Cục Quản lý cạnh tranh, TW Hội - và cấp địa phương. Hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có những chuyển biến tích cực; đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp đã bước đầu nhận thức và có đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận ở trên, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Trước hết, ta chưa tổ chức được một hệ thống cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội thống nhất từ TW đến địa phương trong khi các quy định về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh chưa hoàn thiện, việc hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều lúng túng do chưa có cơ chế rõ ràng, nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các địa phương còn nhiều hạn chế.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện Vinastas, Cục Quản lý cạnh tranh và đại diện Sở Công Thương, Hội bảo vệ quyền tiêu dùng một số tỉnh, thành phố…. đã làm rõ hơn các nội dung trong báo cáo đánh giá, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật ở thực tế địa phương, ngành, đơn vị mình trong đó có những khó khăn vướng vắc do cơ chế, chính sách, kinh phí, nhân lực nhưng cũng có những yếu tố xuất phát từ chính người tiêu dùng.

Về các quy định, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã trao cho Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quyền về khởi kiện trước tòa, thay mặt  người tiêu dùng thực hiện việc khởi kiện. Tuy nhiên, khoản chi phí thực hiện việc hầu tòa lại do phía Hội chi trả. “Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận. Khoản chi phí phục vụ cho việc khởi kiện hoàn toàn không nhỏ, chính vì vậy Hội không đủ chi phí để lo việc này” ( theo phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vinastas). Việc giao cơ quan phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp cơ sở tại các địa phương cũng chưa thống nhất và có quy định rõ ràng.

Về phía người tiêu dùng, rất nhiều các vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng không xử lý thành công do trong quá trình giao dịch người tiêu dùng không lấy hóa đơn, trong quá trình sử dụng không đọc ký hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và trong quá trình giải quyết thì chưa hợp tác, phối hợp tốt với Hội hoặc cơ quan chức năng theo quy trình.

Cuối cùng, Hội thảo đã đưa ra một số nội dung cơ bản cần tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó trọng tâm là tháo gỡ những khó khăn tồn tại về cơ chế chính sách; thống nhất mô hình cơ quan lản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cấp cơ sở; tăng thêm nguồn lực cho các tổ chức xã hội cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thực thi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tổ chức lại Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lại người tiêu dùng Việt Nam (9/21/2018 3:56:18 PM)
Nguồn gốc hàng dệt may - khó quản lý (12/7/2017 4:35:06 PM)
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch liên quan đến Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (7/6/2017 10:13:20 AM)
Kinh nghiệm kiểm soát việc sử dụng các loại thuốc thú y, kháng sinh độc hại trong chăn nuôi của một số quốc gia trên thế giới (4/29/2016 3:08:03 PM)
Một số kiến thức cơ bản về mã số - mã vạch (3/31/2016 10:09:32 AM)
Từ "Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới" đến "Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam" (3/22/2016 11:03:07 AM)
Tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2011-2015 (1/21/2016 11:01:54 AM)
Tổng kết Dự án nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy (10/13/2015 3:37:09 PM)
Dinh dưỡng lành mạnh và quyền được thông tin của người tiêu dùng (4/24/2015 12:00:00 AM)
Xử lý phân bón giả: Tháng 7 mới có Thông tư hướng dẫn (5/28/2014 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son