SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 5/8/2020

Hoạt động BCĐ 389

9/10/2014 12:00:00 AM
Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương
Ngày 29/8/2014, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh).

Ngày 29/8/2014, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hải Dương (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh). Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Trưởng Ban; 4 Phó trưởng Ban là lãnh đạo các Sở Công Thương, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, trong đó đồng chí Giám đốc Sở Công Thương là Phó Ban Thường trực.

Ban gồm có 14 đồng chí Uỷ viên: Phó Giám đốc Sở Công Thương - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Giám đốc Sở Y tế; Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan. Các thành viên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Giúp việc cho Trưởng Ban và Ban chỉ đạo 389 tỉnh có Bộ phận giúp việc đặt tại Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương). Tổ chức và hoạt động của Bộ phận giúp việc Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Phó Ban Thường trực.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị, các địa phương trong tỉnh thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức.

3. Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa bàn trọng điểm, theo các chuyên đề, đợt cao điểm đấu tranh.

5. Phối hợp liên tuyến, liên địa bàn trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý các tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện của các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, ngành liên quan, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia; đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Kinh phí hoạt động của Ban 389 tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Chi cục Quản lý thị trường, các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/3/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ban chỉ đạo 389 tỉnh được thành lập sẽ thay thế Ban chỉ đạo 127 tỉnh được thành lập dựa trên Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại./.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thành lập 5 Đội kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu năm 2018 (9/7/2018 10:29:29 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (12/14/2017 6:13:30 PM)
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc tại Hải Dương (6/16/2017 3:43:15 PM)
Kết quả hoạt động của 5 Đội kiểm tra liên ngành thị trường Tết Đinh Dậu 2017 (1/24/2017 9:32:00 AM)
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2017 (11/25/2016 11:16:53 AM)
10 ngày cao điểm kiểm tra thị trường Tết Trung thu 2016 (9/21/2016 3:36:16 PM)
Kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 (8/12/2016 4:25:05 PM)
Tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả trong dịp Tết Nguyên đán (2/1/2016 10:46:59 AM)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm (8/3/2015 3:52:09 PM)
Chính thức công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (6/4/2015 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son